*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

OTWARCIE WYSTAWY POKONKURSOWEJ
2012/5/22 13:08:00 ( 2512 XOOPS__READS )

W dniu 18.05.2012 r. w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna miało miejsce otwarcie wystawy będącej owocem VII edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Zużyte baterie i co dalej ?” kształtującego poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
 
Wystawę prac wykonanych przez wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych i Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Gnieźnieńskiego i sąsiednich powiatów (Słupeckiego, Wrzesińskiego i Konińskiego) zorganizowała Dyrekcja Biblioteki Publicznej w Gnieźnie przy współpracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa w Gnieźnie i Szkolnego Klubu Przyjaciół Przyrody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Janusz Ambroży – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.
 
W otwarciu wystawy uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - Zdzisław Kujawa, Starosta Gnieźnieński - Dariusz Pilak, Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska -Michał Glejzer, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie - Grażyna Bernaciak, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Magdalena Musiałowicz, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie - Kamilla Kropidłowska, Wicedyrektor SOSW nr 1 – Katarzyna Sobkowiak, opiekunki Szkolnego Klubu Przyjaciół Przyrody Ekoludek oraz dzieci i młodzież ze SOSW nr 1.
 


W tym roku, na konkurs wpłynęło 66 prac z 9 placówek: SOSW nr 2 z Gniezna, SOSW nr 1 z Gniezna, SOSW z Kłecka, ZSS im. J. Korczaka z Gniezna, WTZ z Kłecka, WTZ z Gniezna, SOSW ze Słupcy, ZSS z Wrześni, SOSW z Konina.
Prace wykonane były różnymi technikami: akwarelą, pastelą, kredką, wydzieranką, metodą collage.
Wszystkie były kolorowe, ciekawe i zgodne z motywem przewodnim konkursu „Zużyte baterie i co dalej?”
Prace wykonane przez uczestników zachwycały ciekawym ujęciem tematu.
 
Wystawę pokonkursową można zwiedzać do końca roku szkolnego w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica 12A.
 
Serdecznie zapraszamy.
 
      


Powrót Strona do wydruku XOOPS__NW_SENDSTORY Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail