top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Słoneczne spotkanie
2012/5/15 10:03:00 ( 2586 odsłon )

W pierwszej połowie maja w całej Europie obchodzone są Europejskie Słoneczne Dni. W ramach kampanii w Polsce odbywają lokalne i regionalne słoneczne wydarzenia na rzecz promocji energii słonecznej. Koordynacją spotkań zajmuje się Instytut Energetyki Odnawialnej. Wychodząc naprzeciw ważnym wydarzeniom mającym na celu wspieranie przedsięwzięć i promowanie technologii przyjaznych środowisku związanych z odnawialnymi źródłami energii Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie i Polskim Klubem Ekologicznym – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie zorganizował w dniu 10.05.2012 r. „Słoneczne spotkanie”.
Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Starosta Gnieźnieński - Dariusz Pilak i Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie - prof. dr hab. Józef Garbarczyk.


    
Spotkanie rozpoczął prelekcją pn. „Energia solarna – przyszłość, bezpieczeństwo oszczędności” Krzysztof Frąszczak z Akademii Słońca. Celem prezentacji było przedstawienie pojęcia energetyki solarnej, wykorzystania nowych technologii, możliwości pozyskania dotacji na ten cel i ekologii wynikającej z zastosowania kolektorów słonecznych.
 
W ramach spotkania można było wysłuchać wykładów dotyczących biernego i czynnego wykorzystania energii słonecznej w budownictwie pasywnym. Prelekcję na ten temat wygłosił Bartosz Królczyk z Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią.
Studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie przedstawili możliwość samodzielnego wykonania kolektorów słonecznych w prelekcji pt. „Masz kaloryfery zbyteczne, zbuduj sobie kolektory słoneczne”.
 
Spotkaniu towarzyszyło uroczyste ogłoszenie wyników zorganizowanego w ramach „Słonecznego spotkania” konkursu fotograficznego „Energia słoneczna w obiektywie”.
Celem konkursu było spojrzenie przez obiektyw aparatu na zastosowanie energii słonecznej w regionie i motywowanie młodzieży do zainteresowania tematyką odnawialnych źródeł energii. Uczestnikiem konkursu mógł być uczeń liceum, szkoły ponadgimnazjalnej i student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.
Po wnikliwej analizie Jury postanowiło przyznać 3 nagrody główne i jedno wyróżnienie:
I miejsce - Zuzanna Fabisiak (ILO)
II miejsce - Łukasz Pilaczyński (PWSZ Gniezno)
III miejsce - Olga Kulewicz (PWSZ Gniezno)
Wyróżnienie - Katarzyna Malczewska (ILO).
 
Uczestnicy spotkania mogli również obejrzeć wernisaż zdjęć konkursowych oraz wystawkę urządzeń zasilanych energią słoneczną.
 
Spotkanie realizowane było w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Mając na uwadze duże zainteresowanie tematyką odnawialnych źródeł energii Powiat Gnieźnieński będzie nadal wspierał przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej w naszym regionie.
 
Z całą pewnością można stwierdzić, że czwartkowe spotkanie nie tylko przybliżyło zagadnienia związane efektywnością ekonomiczną i możliwościami wykorzystywania instalacji solarnych, ale ukazało potencjał tkwiący w słońcu.
 
      


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*