top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

EKO-SONG - V EDYCJA FESTIWALU PIOSENKI EKOLOGICZNEJ
2012/5/9 14:59:00 ( 4000 odsłon )

„Dziś ekologia – modne słowo, przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową, jej strażnikami się ogłaszamy, od dziś przyrodzie my pomagamy”. Tym przyrodniczym akcentem rozpoczęto w dniu 8.05.2012 r. V jubileuszową edycję Powiatowego Konkursu Ekologicznego EKO-SONG. Festiwal organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 w Trzemesznie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno.
Celem festiwalu jest motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, upowszechnianie idei zasad zrównoważonego rozwoju, rozwijanie pasji artystycznych, podejmowanie aktywnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska oraz wymiana doświadczeń i posiadanej wiedzy.
 
 
 
 
Do V edycji konkursu zgłosiło się 7 szkół podstawowych z Powiatu Gnieźnieńskiego z następującym repertuarem:
  • Szkoła Podstawowa z Mielżyna „Jasne niebo”
  • Szkoła Podstawowa z Kłecka „Wiatraki, wiaterek, wiatr”
  • Szkoła Podstawowa ze Zdziechowa „Poranny trylek”
  • Szkoła Podstawowa z Dębnicy „Porady ekologiczne bardzo liczne”
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego z Trzemeszna „Dlaczego?”
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie „Miejsce ze snu”
  • Szkoła Podstawowa z Karniszewa „Jutro popłyniemy daleko”
Festiwal uświetnił również występ szkolnego chóru.


Wykonawców oceniało jury, biorąc pod uwagę:
  • treść ekologiczną utworu;
  • atrakcyjność wykonania i interpretację utworu;
  • walory artystyczne oraz poprawną intonację.
Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego z Trzemeszna, drugie – Szkoła Podstawowa z Dębnicy, trzecie – Szkoła Podstawowa z Mielżyna, a wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa z Kłecka i Szkoła Podstawowa ze Zdziechowa.
 
Ufundowane nagrody, którymi były gitary, globusy oraz atlasy ekologiczne z całą pewnością będą służyły pomocą w rozwijaniu pasji artystycznych i motywować będą do pracy twórczej w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Mając na uwadze potrzebę szerzenia wiedzy ekologicznej i dbałości o otaczające środowisko Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera i organizuje tego typu inicjatywy, które oprócz umiejętności przekazywania przez dzieci nabytych wiadomości ekologicznych rozwijają pasje i dostarczają wiele radości.
 
Akcje realizowane są w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
 
           


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*