top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

S?ONECZNE SPOTKANIE
2012/4/23 15:23:00 ( 3977 odsłon )Kampania promująca energetykę słoneczną – Europejskie Słoneczne Dni 
 już po raz drugi w Polsce!
 
Żółte baloniki stały się już tradycyjnym elementem obchodów Europejskich Słonecznych Dni www.slonecznedni.pl. W pierwszej połowie maja (1-13 maja) w całej Europie obchodzone są Europejskie Słoneczne Dni. W Polsce organizacją obchodów zajmuje się Instytut Energetyki Odnawialnej.
 
Europejskim koordynatorem wydarzeń jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Kampania jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej.
Patronat Honorowy nad kampanią objął: Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak, Minister Środowiska – Marcin Korolec, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Jan Rączka, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki – Andrzej Czerwiński.
 
Prowadzenie tego typu kampanii jest o tyle szczególne zasadne w Polsce, że rząd w zaakceptowanym 7 grudnia 2011r. Krajowym planie Działań na rzecz energii ze źródeł odnawialnych przewiduje zainstalowanie w Polsce do 2020 ok. 14 mln m2 kolektorów słonecznych, co oznacza skalę rozproszonych inwestycji rzędu 35 mld zł.
 
W ramach kampanii odbywają się w całej Europie, w tym i w Polsce, lokalne i regionalne słoneczne wydarzenia  na rzecz promocji energii słonecznej np. spotkania z indywidualnymi właścicielami instalacji solarnych, „otwarte dni” w przedsiębiorstwach produkujących kolektory słoneczne, targi o tematyce słonecznej, spotkania z mieszkańcami miast, gmin, powiatów, konkursy o tematyce słonecznej, spotkania edukacyjne w szkołach, konferencje i seminaria. Promocja energetyki słonecznej wśród lokalnych społeczności może przynieść nie tylko wymierne efekty w postaci wzrostu liczby inwestycji, ale również zmienić nastawienie mieszkańców różnych regionów do energii odnawialnej. Wszystkie wydarzenia podobnie jak roku temu zostaną pokazane na interaktywnej mapie wydarzeń dostępnej na stronie internetowej. W ubiegłorocznej polskiej edycji kampanii wzięło udział ponad 5000 osób. Natomiast w całej Europie w kampanii uczestniczyło bezpośrednio ponad pół miliona osób.
Zobacz galerię zdjęć z pierwszej edycji kampanii Europejskie Słoneczne Dni http://www.slonecznedni.pl/galeria
 
Instytut Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie organizują „Słoneczne spotkanie”, które odbędzie się 10 maja 2012 r. o godz. 10:00 w Kampusie PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55. W ramach spotkania będzie można wysłuchać wykładów dotyczących przyszłości i bezpieczeństwa energii solarnej a także wykorzystania energii słońca w budownictwie pasywnym i zero energetycznym. Zostanie również pokazana możliwość samodzielnego wykonania kolektorów słonecznych. Zostanie rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „Energia słoneczna w obiektywie”. Szczegóły konkursu:


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*