top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

DOBRA ENERGIA DLA WSZYSTKICH
2012/4/20 14:09:00 ( 3175 odsłon )

Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przy współudziale Starostwa Powiatowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miejskiego i Nadleśnictwa Gniezno na stałe wpisały się w działania proekologiczne Powiatu Gnieźnieńskiego. Nad przebiegiem całości czuwa Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie.
Tegoroczna XVII edycja odbyła się pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich” i miała  na celu poznanie znaczenia odnawialnych źródeł energii, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska oraz kształtowanie umiejętności plastycznych i rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży.
W dniu 18.04.2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników.


W spotkaniu uczestniczyli: Alina Kujawska-Matanda - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Maria Kocoń - Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna, Czesław Kruczek - Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna, Zenona Golc – Dyrektor Biura Senatora Piotra Gruszczyńskiego, Michał Glejzer – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Michał Michalak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno, Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Jadwiga Trzcińska – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Karolina Fiutak – Łachowska - Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu, Jolenta Pankowska z Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 
Wszyscy goście podkreślali konieczność propagowania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz gratulowali uczestnikom pomysłowości, nowatorstwa i ciekawego przedstawienia tematu z zakresu odnawialnych źródeł energii w swoich pracach.
 
Zaproszonych gości i uczestników konkursu powitała Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego, Koła w Gnieźnie - Maria Brykczyńska
 
Konkurs obejmował następujące kategorie:
- konkurs na rysunek „Zielona Energia albo moc słońca, wody i wiatru” – dla klas I-III szkół podstawowych;
- konkurs plastyczny „Wiatraki i wiatraczki – przestrzenna konstrukcja wiatraka z materiałów recyklingowych” – dla klas IV-VI szkół podstawowych;
- konkurs fotograficzny „Dobra energia dla wszystkich – od prądu do emocji – dla szkół gimnazjalnych;
- wykonanie plakatu „Zielona Energia albo moc słońca, wody i wiatru” – dla szkół gimnazjalnych;
- konkurs – niespodzianka na transparent z hasłem promującym tegoroczny temat Prezentacji Ekologicznych – dla szkół podstawowych i gimnazjów.
 
Swój udział w konkursie plastycznym zgłosili uczniowie 6 placówek z terenu Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że grono uczestników konkursu rozszerzyło się także o Powiat Słupecki, Wrzesiński i Pilski.
Jury po obejrzeniu 45 prac postanowiło przyznać następujące miejsca:
 
I miejsce – Marta Moczulska (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie)
II miejsce – Mikołaj Pietrzak (Szkoła Podstawowa SOSW Nr 1 Gniezno)
III miejsce – Łukasz Staszak (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie)
 
Wyróżnienia:
  1. Julia Gąsiorowska (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie)
  2. Oktawia Stoltman ( Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie)
  3. Gabriel Łykowski ( Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie)
Z kolei swój udział w konkursie na przestrzenną konstrukcję wiatraka z materiałów recyklingowych zgłosiły 4 placówki oświatowe. Na konkurs wpłynęło 10 prac. Wyniki przedstawiają się następująco:
 
I miejsce – Szymon Sydorowicz (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie)
II miejsce – Paweł Grzegorek, Krzysztof Grzegorek (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie)
III miejsce – Tomasz Zbytniewski, Hubert Andrzejewski, Maciej Jaskulski, Sławomir Kozłowski (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kłecku)
 
Wyróżnienia:
1.    Paweł Kurtysiak, Łukasz Ziemiński, Miłosz Kania (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie)
2.    Dominika Andrzejewska, Dominik Andrzejewski (Szkoła Podstawowa w Karniszewie)
 
Na konkurs fotograficzny wpłynęło 29 zestawów zdjęć. Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:
 
I miejsce – Weronika Nitka (Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko)
II miejsce – Zuzanna Krzesińska (Gimnazjum Nr 1 w Gnieźnie)
III miejsce – Weronika Nitka (Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko)
 
Wyróżnienia:
  1. Zuzanna Niedzielska (Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko)
  2. Klaudia Staszak (Gimnazjum im. prof. Wł. Nehringa Kłecko).
W kategorii plakat  „Zielona Energia albo moc słońca, wody i wiatru swój udział w konkursie 8 placówek. Po obejrzeniu 17 prac jury postanowiło przyznać następujące miejsca:
 
I miejsce – Maria Maciejewska (Gimnazjum Nr 4 w Gnieźnie)
II miejsce – Magdalena Dubis ( Gimnazjum Nr 1 w Gnieźnie)
III miejsce – Agata Steć (Gimnazjum Nr 3 w Gnieźnie)
 
Wyróżnienia:
  1. Monika Kiedrowska (Gimnazjum w Trzemżalu)
  2. Hubert Hopcia (Gimnazjum SOSW Nr 1 w Gnieźnie)
Zwycięzcami konkursu niespodzianka zostały wszystkie szkoły, które zaangażowały się w stworzenie transparentu z hasłem promującym tegoroczny temat Prezentacji Ekologicznych.
 
Program spotkania uświetniła również prezentacja Kingi Świtalskiej z Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią pt. „Od prądu do emocji”, występ dzieci z przedszkola nr 9 „Leśne Ludki” oraz pantomima ekologiczna pt. „Woda, słońce, wiatr” zaprezentowana przez uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kłecku.
 
Z całą pewnością można stwierdzić, że Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania uczestników i odbiorców konkursu tematyką odnawialnych źródłach energii.
Promowanie odnawialnych źródeł energii jest traktowane jako jeden z elementów funkcjonalnych racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W Powiecie Gnieźnieńskim wykorzystywana jest zarówno energia wiatru, słońca i biomasa. Elektrownie wiatrowe znajdują się na terenie Gminy Trzemeszno i Witkowo. W trakcie realizacji jest instalacja „wiatraków” w Gminie Niechanowo. Kotłownie na biomasę działają w Rybnie Wielkim i w Łabiszynku. W ramach współpracy z firmą Asket Powiat bierze udział w Programie LIFE + ,którego zasadniczym kierunkiem jest zwiększenie świadomości w zakresie wykorzystania biomasy.
 
W zakresie wykorzystania energii słonecznej funkcjonują 3 zestawy kolektorów na budynkach użyteczności publicznej: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gnieźnie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie (zestaw kolektorów został dofinansowany przez Powiat), budynek socjalny boiska w Łubowie. Powiat Gnieźnieński jest również udziałowcem Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, której jednym z głównych zadań jest koordynacja zagadnień związanych z energetyką oraz efektywnością energetyczną w województwie.
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągle wielu działań zachęcających do szerokiego jej wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju energetyki odnawialnej w naszym regionie.
 
 


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*