top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

UROKI POJEZIERZA GNIEŹNIEŃSKIEGO
2011/11/25 15:53:00 ( 3107 odsłon )

W dniu 22 listopada 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbyło się Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie przy współudziale Starostwa Powiatowego – Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz Nadleśnictwa Gniezno.

Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem: „Uroki Pojezierza Gnieźnieńskiego”.

Spotkanie otworzyła Maria Brykczyńska – Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego – Koło w Gnieźnie dziękując zaproszonym gościom za przybycie, a także za pomoc i zaangażowanie w organizację Forum.

Forum uświetniły prelekcje:

- dr Wojciecha Puchalskiego (Pracownia Natury w Konstantynowie Łódzkim)

„Jak dostrzegać powiązania ekosystemów wodnych, lądowych i społeczności lokalnych w krajobrazie pojezierza”;

- dr Mikołaja Kokocińskiego (Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach, Universitat Viadrina we Frankfurcie)

„Nieznane uroki jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego okiem hydrobiologa”.Podczas forum nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego – Fotografujemy Przyrodę – „Wodne pejzaże”. Idea konkursu opierała się na ugruntowaniu wiedzy o wodzie jako wyczerpalnym zasobie naturalnym, prezentacji wyjątkowych uroków naszego regionu oraz promowaniu zachowań proekologicznych w aspekcie ekosystemów wodnych.

Swój udział w konkursie zgłosiło 5 gimnazjów i 4 szkoły ponadgimnazjalne. W sumie nadesłano ok. 250 zdjęć.

Alina Kujawska – Matanda - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego pogratulowała  uczestnikom ciekawego spojrzenia przez obiektyw aparatu na bogactwo natury oraz pasji, dzięki której powstały ciekawe fotografie ukazujące walory ekosystemów wodnych.

Kategoria gimnazja:

I miejsce – Piotr Lech (Gimnazjum w Kłecku);

II miejsce – Daria Michalak (Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie);

III miejsce – Michalina Kasperska (Gimnazjum w Mieleszynie).

Wyróżnienia:

Weronika Nitka (Gimnazjum w Kłecku);

Żaklina Hapońska (Gimnazjum w Trzemesznie).

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Agnieszka Kaniasta (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie);

II miejsce – Dominik Martin (II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie);

III miejsce – Magdalena Maciejewska (II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie).

Wyróżnienia:

Marcel Al Bahadly (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie);

Daria Wieczorek (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie).

 

Mając na uwadze kształcenie zachowań proekologicznych, pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony zasobów wodnych oraz uwrażliwianie młodzieży na rolę ekologii i ochronę przyrody we współczesnym świecie, Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera i koordynuje tego typu akcje ekologiczne.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*