*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
2011/10/19 15:55:00 ( 3929 XOOPS__READS )

W dniu 18 października 2011 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyła się konferencja dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii. Konferencję zorganizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie. Uczestników konferencji powitała Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Zarządu Kół Pszczelarzy, Nadleśnictwa Gniezno, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, gospodarstw ekologicznych i koła ekologicznego z I Liceum Ogólnokształcącego oraz mieszkańcy Powiatu interesujący się tematyką odnawialnych źródeł energii.

 Konferencję otworzył Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak: "Jest to kolejna konferencja, której celem jest popularyzacja odnawialnych źródeł energii. To zagadnienie jest bardzo ważne, ponieważ wpływa ono na zmiany polskiej wsi. W związku z czym te elementy odnawialnych źródeł energii z jednej strony są już pewnym zapotrzebowaniem, z drugiej strony są pewnym nośnikiem, który pozwoli również w obrocie gospodarczym, poprzez działania na polskiej wsi, wykorzystywać te technologie wiatrowe i słoneczną energię oraz te rozwiązania, które popularyzowaliśmy na wcześniejszych konferencjach. Pokazujemy państwu co może być tym nośnikiem, w jaki sposób tę wiedzę wykorzystywać. Mam nadzieję, że owoce dzisiejszej konferencji będą nie tylko poszerzały horyzonty, ale znajdą także praktyczne zastosowanie w konkretnych działaniach."

Konferencję rozpoczął prelekcją pn. „Energetyka wiatrowa – szansą dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” Piotr Dziamski, Specjalista ds. energetyki wiatrowej z Instytutu Energetyki Odnawialnej. Celem prezentacji było przedstawienie energetyki wiatrowej jako akceleratora rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz modernizacji polskiego sektora rolnictwa. W obiektywny sposób ukazano korzyści dla samorządów lokalnych jak i inwestorów indywidualnych z tytułu rozwoju zarówno ferm wiatrowych jak i przydomowych turbin wiatrowych, jak również główne bariery i ograniczenia powodujące niepowodzenie inwestycji oraz protesty mieszkańców.

Prelekcję pn. „Rozproszony system produkcji energii szansą dla powiatów” zaprezentował mgr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. System rozproszonej produkcji energii został przedstawiony jako alternatywa dla zcentralizowanego systemu produkcji energii opartego o duże elektrownie węglowe lub jądrowe. W oparciu o doświadczenia Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Związku Powiatów Polskich realizowany jest projekt „Dobry klimat dla powiatów”, do udziału w którym wybrano również Starostwo Powiatowe.

Druga część konferencji dotyczyła „Wykorzystania energii solarnej w Wielkopolsce na przykładzie kolektorów słonecznych”. Temat zaprezentowali współautorzy projektu Akademia Słońca. Poza wykładami na temat OZE, analizą efektów stosowania kolektorów słonecznych i możliwością uzyskania dofinansowani, został zaprezentowany film „Jak przebiega instalacja kolektorów słonecznych w domkach jednorodzinnych”, który zobrazował kwestie montażu zestawów solarnych. Program konferencji obejmował również możliwość udział w konkursie dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy konferencji zadawali prelegentom wiele pytań, co niewątpliwe dostarczyło sporej porcji dowodów i ukazało potencjał tkwiący w OZE.

Promowanie odnawialnych źródeł energii jest traktowane jako jeden z elementów funkcjonalnych racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągłych działań zachęcających do szerokiego ich wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński będzie nadal wspierał przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje, organizacje, uczelnie oraz mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.

 


Powrót Strona do wydruku XOOPS__NW_SENDSTORY Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail