top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
2011/10/19 15:55:00 ( 4358 odsłon )

W dniu 18 października 2011 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyła się konferencja dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii. Konferencję zorganizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie. Uczestników konferencji powitała Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Zarządu Kół Pszczelarzy, Nadleśnictwa Gniezno, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, gospodarstw ekologicznych i koła ekologicznego z I Liceum Ogólnokształcącego oraz mieszkańcy Powiatu interesujący się tematyką odnawialnych źródeł energii.

 Konferencję otworzył Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak: "Jest to kolejna konferencja, której celem jest popularyzacja odnawialnych źródeł energii. To zagadnienie jest bardzo ważne, ponieważ wpływa ono na zmiany polskiej wsi. W związku z czym te elementy odnawialnych źródeł energii z jednej strony są już pewnym zapotrzebowaniem, z drugiej strony są pewnym nośnikiem, który pozwoli również w obrocie gospodarczym, poprzez działania na polskiej wsi, wykorzystywać te technologie wiatrowe i słoneczną energię oraz te rozwiązania, które popularyzowaliśmy na wcześniejszych konferencjach. Pokazujemy państwu co może być tym nośnikiem, w jaki sposób tę wiedzę wykorzystywać. Mam nadzieję, że owoce dzisiejszej konferencji będą nie tylko poszerzały horyzonty, ale znajdą także praktyczne zastosowanie w konkretnych działaniach."

Konferencję rozpoczął prelekcją pn. „Energetyka wiatrowa – szansą dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” Piotr Dziamski, Specjalista ds. energetyki wiatrowej z Instytutu Energetyki Odnawialnej. Celem prezentacji było przedstawienie energetyki wiatrowej jako akceleratora rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz modernizacji polskiego sektora rolnictwa. W obiektywny sposób ukazano korzyści dla samorządów lokalnych jak i inwestorów indywidualnych z tytułu rozwoju zarówno ferm wiatrowych jak i przydomowych turbin wiatrowych, jak również główne bariery i ograniczenia powodujące niepowodzenie inwestycji oraz protesty mieszkańców.

Prelekcję pn. „Rozproszony system produkcji energii szansą dla powiatów” zaprezentował mgr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju. System rozproszonej produkcji energii został przedstawiony jako alternatywa dla zcentralizowanego systemu produkcji energii opartego o duże elektrownie węglowe lub jądrowe. W oparciu o doświadczenia Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Związku Powiatów Polskich realizowany jest projekt „Dobry klimat dla powiatów”, do udziału w którym wybrano również Starostwo Powiatowe.

Druga część konferencji dotyczyła „Wykorzystania energii solarnej w Wielkopolsce na przykładzie kolektorów słonecznych”. Temat zaprezentowali współautorzy projektu Akademia Słońca. Poza wykładami na temat OZE, analizą efektów stosowania kolektorów słonecznych i możliwością uzyskania dofinansowani, został zaprezentowany film „Jak przebiega instalacja kolektorów słonecznych w domkach jednorodzinnych”, który zobrazował kwestie montażu zestawów solarnych. Program konferencji obejmował również możliwość udział w konkursie dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy konferencji zadawali prelegentom wiele pytań, co niewątpliwe dostarczyło sporej porcji dowodów i ukazało potencjał tkwiący w OZE.

Promowanie odnawialnych źródeł energii jest traktowane jako jeden z elementów funkcjonalnych racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągłych działań zachęcających do szerokiego ich wdrożenia. Mając na uwadze powyższe Powiat Gnieźnieński będzie nadal wspierał przedsięwzięcia organizacyjno-prawne, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na zintensyfikowanie rozwoju energetyki odnawialnej, zachęcając do dalszej współpracy gminy, instytucje, organizacje, uczelnie oraz mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.

 


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*