top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Nowa koparka do wykonywania prac melioracyjnych
2011/6/22 13:17:00 ( 2711 odsłon )

W dniu 20.06.2011 r. nastąpiła prezentacja zakupionej przez Związek Spółek Wodnych w Gnieźnie koparki. Zadaniem spółki wodnej jest wykonywanie i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami.
W Związku Spółki Wodnej zrzeszone są:, Gminna Spółka Wodna Gniezno, Gminna Spółka Wodna Mieleszyn, Gminna Spółka Wodna Kłecko, Spółka Wodna Żydowo – Czerniejewo – Strychowo oraz Spółka Wodna Wierzyce oraz Spółka Wodna Siemianowo. Związek Spółek Wodnych obsługuje ok. 30 tys. ha zmeliorowanych.

Zastosowanie specjalistycznego sprzętu z całą pewnością przyczyni się do systematycznej i zorganizowanej konserwacji melioracji wodnej szczegółowej oraz wpłynie na sprawność urządzeń melioracyjnych i regulacji stosunków wodnych w naszym regionie.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*