top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Podsumowanie XI Edycji Ekolidera
2011/6/12 13:12:00 ( 4067 odsłon )

W piątek tj. 10 czerwca 2011 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjno – Rekreacyjnym „POLIGON” przy „OLKÓWCE”, odbyło się podsumowanie XI edycji konkursu Ekolider, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski - Koło w Gnieźnie, Urzędem Miejskim w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno.Idea konkursu opiera się na działaniach w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i uświadamia dzieciom i młodzieży w jaki sposób należy dbać o środowisko przyrodnicze

EKOLIDER obejmuje wiele kategorii: odzysk surowców wtórnych, odzysk nakrętek od butelek PET, kronikę aktywności ekologicznej, pomoc zwierzętom leśnym, zbiórkę zużytych baterii oraz „ekolans”, czyli pomysł na propagowanie inicjatyw i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

W tym roku zebrano 61.370,23 kg surowców wtórnych; 994,80 kg baterii; 7 558,33 kg nakrętek; 13 703,00 kg karmy; 87 szt. budek lęgowych, 39 szt. dla nietoperzy oraz 1 paśnik.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 17 placówek oświatowych z Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego, od szczebla przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej.

Celem piątkowego spotkania było uhonorowanie najlepszych placówek oświatowych czynnie biorących udział w edukacji ekologicznej i wykazujących chęć działania na rzecz ochrony środowiska. Gratulacje dla najlepszych ekoliderów i nagrody wręczali: Przewodnicząca Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Starosta Gnieźnieński, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Prezydent Miasta Gniezna, Wiceprezydent Miasta Gniezna, Przedstawiciele Nadleśnictwa i Polskiego Związku Łowieckiego.

Tytuł Ekolidera zdobyli
Przedszkole nr 1 Chatka Puchatka w Trzemesznie
Przedszkole nr 17 w Gnieźnie Piastowska Gromada
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie
Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom w Gnieźnie

Wyróżnienie otrzymali
Przedszkole nr 14 w Gnieźnie Mali Piastowie
Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Karniszewie
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Niechanowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Mikołajczyka w Gnieźnie.

Wysiłek i zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania na rzecz ochrony środowiska został dostrzeżony. Ekoliderzy i wyróżnieni otrzymali cenne nagrody, ufundowane przez organizatorów oraz przez Urbis Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp .z o.o., Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Firmę Alkom, Hil-Gaz, Recal, Reba.

Patronat nad konkursem sprawowała Sidonia Jędrzejewska – Posłanka do Parlamentu Europejskiego i Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP.

Kapituła konkursu przyznała również dwa tytuły Mecenasa Przyrody. Otrzymali je: Andrzej Łozowski – Wójt Gminy Gniezno oraz Jarosław Grobelny – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie.

Zamysł ekologiczny oraz towarzyszące konkursowi emocje są niezwykle ważne dla zgromadzonych dzieci i młodzieży. Duże zainteresowanie Ekoliderem świadczy o tym, że uczestnicy nie pozostają obojętni na przyszłość natury i swoją postawą mobilizują innych do pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*