*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Podsumowanie XI Edycji Ekolidera
2011/6/12 13:12:00 ( 3822 XOOPS__READS )

W piątek tj. 10 czerwca 2011 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjno – Rekreacyjnym „POLIGON” przy „OLKÓWCE”, odbyło się podsumowanie XI edycji konkursu Ekolider, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski - Koło w Gnieźnie, Urzędem Miejskim w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno.Idea konkursu opiera się na działaniach w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i uświadamia dzieciom i młodzieży w jaki sposób należy dbać o środowisko przyrodnicze

EKOLIDER obejmuje wiele kategorii: odzysk surowców wtórnych, odzysk nakrętek od butelek PET, kronikę aktywności ekologicznej, pomoc zwierzętom leśnym, zbiórkę zużytych baterii oraz „ekolans”, czyli pomysł na propagowanie inicjatyw i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

W tym roku zebrano 61.370,23 kg surowców wtórnych; 994,80 kg baterii; 7 558,33 kg nakrętek; 13 703,00 kg karmy; 87 szt. budek lęgowych, 39 szt. dla nietoperzy oraz 1 paśnik.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 17 placówek oświatowych z Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego, od szczebla przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej.

Celem piątkowego spotkania było uhonorowanie najlepszych placówek oświatowych czynnie biorących udział w edukacji ekologicznej i wykazujących chęć działania na rzecz ochrony środowiska. Gratulacje dla najlepszych ekoliderów i nagrody wręczali: Przewodnicząca Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Starosta Gnieźnieński, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Prezydent Miasta Gniezna, Wiceprezydent Miasta Gniezna, Przedstawiciele Nadleśnictwa i Polskiego Związku Łowieckiego.

Tytuł Ekolidera zdobyli
Przedszkole nr 1 Chatka Puchatka w Trzemesznie
Przedszkole nr 17 w Gnieźnie Piastowska Gromada
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie
Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzice Dzieciom w Gnieźnie

Wyróżnienie otrzymali
Przedszkole nr 14 w Gnieźnie Mali Piastowie
Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Karniszewie
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Niechanowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Mikołajczyka w Gnieźnie.

Wysiłek i zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania na rzecz ochrony środowiska został dostrzeżony. Ekoliderzy i wyróżnieni otrzymali cenne nagrody, ufundowane przez organizatorów oraz przez Urbis Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp .z o.o., Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Firmę Alkom, Hil-Gaz, Recal, Reba.

Patronat nad konkursem sprawowała Sidonia Jędrzejewska – Posłanka do Parlamentu Europejskiego i Tadeusz Tomaszewski – Poseł na Sejm RP.

Kapituła konkursu przyznała również dwa tytuły Mecenasa Przyrody. Otrzymali je: Andrzej Łozowski – Wójt Gminy Gniezno oraz Jarosław Grobelny – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie.

Zamysł ekologiczny oraz towarzyszące konkursowi emocje są niezwykle ważne dla zgromadzonych dzieci i młodzieży. Duże zainteresowanie Ekoliderem świadczy o tym, że uczestnicy nie pozostają obojętni na przyszłość natury i swoją postawą mobilizują innych do pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska.


Powrót Strona do wydruku XOOPS__NW_SENDSTORY Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail