top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Zmiany w Ustawie Prawo wodne
2011/6/10 14:43:00 ( 2342 odsłon )

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uprzejmie informuje, że dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 roku dotycząca zarzadzania jakością wody w kąpieliskach nałożyła na Państwa członkowskie UE obowiązek wdrożenia jej przepisów do praw krajowych.

Na tej podstawie w dniu 4 marca 2010 roku zmianie uległa ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2010 nr 44, poz. 253). Wraz z jej nowelizacją zmieniły się prawne uwarunkowania dotyczące funkcjonowania kąpielisk. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania kąpieliska zobowiązana jest do przekazania prezydentowi miasta, burmistrzowi lub wójtowi wniosku o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk do grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Zapisy te weszły w życie z dniem 1 lipca 2010 roku.

Wniosek musi zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizatora,
  2. Lokalizację planowanego kąpieliska oraz adres i nazwę,
  3. Długość linii brzegowej kąpieliska,
  4. Przewidywaną liczbę osób korzystających dziennie z kąpieliska,
  5. Termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska,
  6. Opis infrastruktury kąpieliska,
Do wniosku należy dołączyć:
  1. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego- kąpieliska. Organem kompetentnym do wydania stosownej decyzji jest Starosta.
  2. Informacje dotyczące: aktualny profil wody, status kąpieliska w poprzednim sezonie, sposób gospodarowania odpadami, udogodnienia i środki podjęte w celu promowania oraz ocenę jakości wody i klasyfikacji wody w kąpielisku w poprzednim sezonie.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*