top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

IV edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Ekologicznej Eko-Song
2011/5/11 15:04:00 ( 3246 odsłon )

Dziś znowu razem, tak jak co roku, chcemy przyrodzie wyśpiewać pokój, zielona piosenka jednoczy dzieci, śpiewem niszczymy dymy i śmieci”. Tym słowami rozpoczęto IV edycję powiatowego festiwalu piosenki ekologicznej EKO-SONG, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Kilińskiego w Trzemesznie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno.

Celem festiwalu jest upowszechnienie i szerzenie wiedzy proekologicznej, propagowanie zdrowego stylu życia i dbałości o otaczające środowisko, kształtowanie poprzez treści artystyczne poszanowania dla wszystkich form życia, umożliwienie uczestnikom festiwalu potwierdzenia posiadanych umiejętności wokalno – instrumentalnych oraz wymiana doświadczeń i posiadanej wiedzy.

Do IV edycji konkursu zgłosiło się 6 szkół podstawowych z Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego z następującym repertuarem:

  • Szkoła Podstawowa z Mielżyna „ Kołysz nas ziemio”
  • Szkoła Podstawowa nr 12 z Gniezna „Mam już tego dość”
  • Szkoła Podstawowa ze Sławna „Są wory, a w nich śmieci”
  • Szkoła Podstawowa z Dębnicy „Moja planeta”
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego z Trzemeszna „Kto z naturą?”
  • Szkoła Podstawowa nr 2 z Trzemeszna „Dlaczego?”.
Festiwal uświetnił również występ szkolnego chóru.
Wykonawców oceniało jury, biorąc pod uwagę:
  • zgodność utworu z ekologiczną tematyką festiwalu;
  • atrakcyjność wykonania;
  • walory artystyczne, poprawną intonację i ciekawą interpretację utworu.
Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego z Trzemeszna, drugie – Szkoła Podstawowa nr 12 z Gniezna, trzecie – Szkoła Podstawowa ze Sławna, a wyróżnienie Szkoła Podstawowa nr 2 z Trzemeszna.

Ufundowane nagrody, którymi były gitary, mapy oraz albumy ekologiczne z całą pewnością będą służyły pomocą w rozwijaniu pasji, treści artystycznych i uatrakcyjnią proces nauczania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Tematyka ekologiczna festiwalu jest niezwykle ważna, w związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zawsze chętnie uczestniczy w tego typu inicjatywach. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa chciałby zachęcić wszystkie szkoły z Powiatu Gnieźnieńskiego do udziału w następnej V Jubileuszowej edycji.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*