top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Biosire
2011/5/11 14:30:00 ( 3422 odsłon )

W dniu 07.04.2011 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w ramach unijnego programu Inteligentna Energia – Europa (IEE) dotyczącego projektu Biosire, którego głównym celem jest promocja zrównoważonego transportu w regionach turystycznych poprzez zapewnienie informacji o zaletach alternatywnych napędów dla pojazdów turystycznych oraz wymianę specjalistycznej wiedzy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu lokalnego, osoby związane z turystyką, organizatorzy transportu, jak również osoby zainteresowane tematyką energii odnawialnej. Uczestników powitał Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak, życząc wszystkim udanego i owocnego szkolenia.

Program warsztatów obejmował prezentację głównych założeń projektu Biosire, przedstawienie mechanizmów rynku skupu oleju posmażalniczego w Polsce, kierunki rozwoju technologii i zasady działania układów fotowoltaicznych, promocję pojazdów zasilanych paliwami ekologicznymi oraz obszary zastosowań napędów ekologicznych w regionach turystycznych. W roli prelegentów wystąpili: Anna Poklewska – Koziełł, Wojciech Golimowski oraz Jakub Lenarczyk.

W zaprezentowanym panelu filmowym uczestnicy zdobyli informacje nt. zachowań proekologicznych na Majorce, zintegrowanej ekologicznej komunikacji publicznej we Francji i gotowych rozwiązań dla rolnictwa.

Z całą pewnością można stwierdzić, że warsztaty ukazały potencjał produkcji biodiesla i jego zastosowanie w regionach turystycznych.

Mając na uwadze istotę tematyki warsztatów Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa planuje kontynuować współpracę w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*