top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
2011/2/15 14:22:00 ( 2462 odsłon )

W dniu 11.02.2011 r. w Auli Zespołu Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych odbyło się uroczyste podsumowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej.
Program uroczystości obejmował przedstawienie sprawozdania za 2010 r., przekazanie specjalistycznego sprzętu oraz pojazdów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie oraz dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Niechanowa i Czerniejewa.Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej- st. kpt. Krzysztof Klupś, Senator RP – Piotr Gruszczyński, posłowie na Sejm RP - Paweł Arndt oraz Tadeusz Tomaszewski, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Jerzy Puch, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego – Dariusz Pilak, Prezydent Miasta Gniezna – Jacek Kowalski, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin, Prezesi Zarządów OSP Powiatu Gnieźnieńskiego, Nadleśniczy Michał Michalak, przedstawiciele Rady Miasta i Rady Powiatu oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Podczas spotkania Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie – st. kpt. Marka Wegnera przedstawił w formie multimedialnej sprawozdanie podsumowujące 2010 rok działalności. Komendant zwrócił uwagę na dużą liczbę interwencji, działania o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym, zmiany w strukturze organizacyjnej, a przede wszystkim na owocną współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz z lokalnymi samorządami.

Starosta zaznaczył, że Powiat Gnieźnieński wspiera działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie przede wszystkim poprzez dofinansowanie samochodów, sprzętu oraz działania o charakterze edukacyjnym.

„To jest pewne działanie dotyczące edukacji związanej z popularyzowaniem pożarnictwa, ale współpracy z jednostkami ochotniczymi, które właściwie mieszczą się we wszystkich gminach powiatu gnieźnieńskiego. To jest też pewne działanie logistyczne, zarządzanie kryzysowe. Akcent kładziemy na to, ze bardzo często w sytuacjach kryzysowych, nagłych wypadków, to strażacy są pierwszymi, którzy docierają do miejsca wypadku” – podkreślił Starosta.

W latach 2009 i 2010 Powiat Gnieźnieński złożył wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie dotacji na zakup samochodu lekkiego specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego, średniego samochodu gaśniczego oraz samochodu ciężkiego ratowniczo- gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych. Przyznana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodów wynosiła 660.000 zł, przy dofinansowaniu z budżetu Powiatu –100.000 zł.

Po naradzie podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie przybyłych gości zaproszono na uroczyste przekazanie samochodów i sprzętu m.in. specjalnej platformy ratowniczej.

Wykwalifikowana kadra, zastosowanie specjalistycznego sprzętu oraz dobrze wyposażonych samochodów z całą pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, rozwój ratownictwa i ochronę przeciwpożarową w naszym regionie.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*