top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Nowe urządzenie do pomiaru jakości powietrza
2010/12/13 14:17:00 ( 2528 odsłon )

Ze względu na przekroczenia pyłu PM10 w naszym regionie, w myśl obowiązującego na terenie powiatu gnieźnieńskiego Programu Ochrony Powietrza, podjęto działania zmierzające do poprawy stałego monitoringu pod kątem tego parametru.  

W tym celu, przy współdziałaniu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupiono, a następnie zamontowano na terenie Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie pobornik sekwencyjny niskoobjętościowy pyłu zawieszonego PM10. Podczas montażu, w dniu 17 grudnia obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz Starostwa Powiatowego. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków budżetu powiatu, miasta Gniezna i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zastosowanie specjalistycznego sprzętu i odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych wpłynie na efektywną diagnozę przyczyn przekroczenia norm emisyjnych oraz uzyskanie rzetelnych informacji o przestrzennym rozkładzie stężeń zanieczyszczeń na wyznaczonym obszarze.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*