top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Efekty współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2010/12/10 14:15:00 ( 2213 odsłon )

W dniu 9 grudnia 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały podpisane kolejne umowy o dofinansowanie następujących przedsięwzięć: „Dostawa pobornika sekwencyjnego niskoobjętościowego pyłu zawieszonego PM10” i „Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie”.

Umowy zostały zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Przemysława Gonerę i zastępców Prezesa – Ewę Hoffmann i Jerzego Pucha a Powiatem Gnieźnieńskim reprezentowanym przez Starostę Dariusza Pilaka i Wicestarostę Roberta Andrzejewskiego przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu – Aleksandry Piątkowskiej-Radom.

W myśl przedmiotowych umów kwotę dotacji należy wykorzystać do końca bieżącego roku. Realizacja powyższych przedsięwzięć w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ekologicznego naszego regionu i wpłynie na poprawę monitorowania jakości powietrza poprzez zastosowanie specjalistycznego sprzętu i efektywnych rozwiązań techniczno – organizacyjnych.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*