top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

GMO dwa punkty widzenia
2010/10/31 14:08:00 ( 4163 odsłon )

W dniu 28 października 2010 r. w Kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie odbyła się konferencja Rośliny Genetycznie Modyfikowane. Była to już druga konferencja z tego cyklu, którą Starostwo Powiatowe – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zorganizował wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie. Zarówno ta, jak i poprzednia cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Uczestników konferencji powitała Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk –Instytutu Genetyki Człowieka, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele Starostwa Gnieźnieńskiego i Wrzesińskiego, przedstawiciele miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, reprezentanci Gminnych Związków Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Zarządu Kół Pszczelarzy, Nadleśnictwa Gniezno, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, gospodarstw ekologicznych i szkół ponadgimnazjalnych.

Konferencję otworzył Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski. Jak podkreślił Starosta – „Liczny udział w konferencji przedstawicieli władz samorządowych, lokalnych, przedstawicieli instytucji rolniczych i młodzieży stanowi dla Starostwa Powiatowego ogromną mobilizację do dalszej pracy na rzecz budowania społecznej świadomości o znaczeniu, możliwościach i ograniczeniach GMO oraz promowaniu zagadnień związanych z perspektywą rozwoju rolnictwa ekologicznego”. Starosta zwrócił uwagę na zastosowanie inżynierii genetycznej w nauce, technologii, rolnictwie, ochronie środowiska, medycynie oraz przemyśle. A także na odmienność zdań w oparciu o kwestie społeczne, moralne i gospodarcze.

Jako pierwszy prelekcje wygłosił prof. dr hab. Ryszard Słomski – z-ca dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN – ds. naukowych, kierownik Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Profesor przedstawił perspektywy wykorzystania roślin GM w tradycyjnej hodowli, cele modyfikacji oraz dane statystyczne dotyczące upraw transgenicznych.

Z kolei dr inż. Roman Śniady z Wydziału Przyrodniczo – Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprezentował drugi punkt widzenia dotyczący obaw i zagrożeń związanych z uprawą roślin GM dla rolnictwa w Polsce.

Żywa dyskusja, którą poprowadził dr Sławomir Binkowski – z-ca dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, rozpatrzyła zarówno możliwości jak i ograniczenia inżynierii genetycznej. W panelu dyskusyjnym prelegenci odnieśli się do znanego powiedzenia „Biotechnologia, żywi, leczy, ubiera”, odpowiedzieli na pytanie jaka jest przyszłość rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego w perspektywie najbliższych lat i jakie działania powinny być podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego ludzi oraz ochrony środowiska przyrodniczego.

Uczestnicy konferencji zadawali prelegentom wiele pytań, co niewątpliwe dostarczyło sporej porcji emocji, dowodów i ułatwiło zajęcie stanowiska w zakresie zastosowania inżynierii genetycznej w ochronie środowiska i rolnictwie.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*