top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Odbiory azbestu rozpoczête
2010/8/18 13:48:00 ( 2556 odsłon )

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa już po raz trzeci koordynuje akcję p.n. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”.

Zgodnie z Regulaminem udzielania finansowania przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” przyjętym przez Zarząd Powiatu, po wcześniejszej konsultacji z Gminami Powiatu Gnieźnieńskiego, wnioski o sfinansowanie likwidacji azbestu winny być składane do właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości gminy. Wnioski złożone w urzędach gmin po weryfikacji, sprawdzeniu oraz przeprowadzeniu przez upoważnionych przedstawicieli gminy i wykonawcy wizji lokalnej (na podstawie, której zostanie określony szacunkowy koszt zadania) oraz zaopiniowaniu przez organ wykonawczy gminy są przekazywane do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, celem końcowej akceptacji i przystąpienia do realizacji wniosku. Płyty eternitowe przed wywiezieniem na składowisko odpadów są ważone przez wykonawcę zadania w obecności przedstawiciela gminy i na tej podstawie określona zostanie końcowa wartość zadania.

Wykonawca zadania usunął płyty azbestowe w Gminie Kiszkowo, Witkowo i Trzemeszno. Kolejny „odbiór” planowany jest w Gminie Gniezno.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do skorzystania z możliwości usunięcia azbestu.

Wnioski o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest, Zgłoszenie zamiaru budowy- rozbiórki oraz Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dostępne są na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl w zakładce wnioski do pobrania, jak również w gminach powiatu gnieźnieńskiego.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*