top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Akcja likwidacji azbestu rozpoczêta
2010/7/13 13:41:00 ( 2720 odsłon )

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie jako koordynator akcji usuwania azbestu na terenie powiatu gnieźnieńskiego informuje wszystkich mieszkańców, osoby będące we władaniu obiektów użyteczności publicznej, obiektów spółdzielni, a także wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie naszego powiatu, że ruszyła akcja pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.

Regulamin udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków pochodzących z budżetu Powiatu, miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz wzór wniosku o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl w zakładce "Wnioski do pobrania" lub we właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości gminie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania i usunięcia azbestu ze swoich posesji. W tym roku rozbiórka (demontaż) i utylizacja azbestu finansowane są dla mieszkańców w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, budżetu Powiatu oraz gmin powiatu gnieźnieńskiego.

Akcja usuwania azbestu na terenie powiatu gnieźnieńskiego potrwa do dnia 30 listopada 2010 r.

Bliższe informacje dotyczące realizacji zadania można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (pod nr tel. 61 424 07 48 61 424 07 48 ) oraz w gminach powiatu gnieźnieńskiego.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*