top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Powiat Gnieźnieński – finalistą konkursu SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA
2010/7/8 13:40:00 ( 3674 odsłon )

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania promuje funkcjonalne rozwiązania wdrożone przez jednostki administracji samorządowej.
Przedmiotem oceny są przykłady innowacyjnych przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości, efektywności i dostępności dostarczanych usług.
Konkurs jest jednym z elementów szerokiego projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych (2007-2011)”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt realizuje Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marek Ziółkowski, wicemarszałek Senatu RP i Jego Ekscelencja Enok Nygaard, ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.

Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 61 praktyk w czterech dziedzinach: gospodarka komunalna (gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami, energetyka i ciepłownictwo, zieleń), komunalna gospodarka mieszkaniowa, transport i ochrona zdrowia. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do konkursu zgłosiło praktykę pn. „Promowanie zagadnień związanych z biopaliwami – innowacyjnym potencjałem rozwoju dla Powiatu Gnieźnieńskiego”.

W zgłoszeniu w szczegółowy sposób opisano cel, wdrożenie i charakterystykę przedsięwzięcia jakim jest organizacja konferencji z zakresu odnawialnych źródeł energii. W dniu 22 czerwca 2010 r. w budynku SENATU RP odbyła się konferencja podsumowująca konkurs. Program konferencji obejmował prezentacje praktyk, ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów.

W kategorii powiaty, w dziedzinie gospodarka komunalna Powiat Gnieźnieński zajął II miejsce.

Udział w konkursie stworzył możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami administracji samorządowej i dał poczucie satysfakcji.

Dzięki rozwiązaniom organizacyjno – zarządczym zgłoszonej do konkursu praktyki wysiłek Powiatu Gnieźnieńskiego został dostrzeżony i rozpowszechniony w skali ogólnokrajowej.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*