top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Era Ekolidera
2010/6/13 13:35:00 ( 3843 odsłon )

W piątek tj. 11 czerwca 2010 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjno – Rekreacyjnym „POLIGON” przy „OLKÓWCE”, odbyło się podsumowanie X edycji konkursu Ekolider, którego współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa wraz z Polskim Klubem Ekologicznym, Okręg Wielkopolski, Koło w Gnieźnie, Urzędem Miejskim w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno.Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych czynnie biorących udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Idea konkursu dotyczy kształtowania ekologicznych zachowań uczniów i wspiera działania na rzecz selektywnej gospodarki odpadami. Treści ekologiczne realizowane w ramach konkursu mają pozytywny wpływ na uświadamianie dzieciom i młodzieży jak ważna w dzisiejszych czasach jest troska i dbałość o środowisko.

EKOLIDER obejmuje wiele kategorii: odzysk surowców wtórnych, odzysk nakrętek od butelek PET, kronikę aktywności ekologicznej, pomoc zwierzętom leśnym, zbiórkę zużytych baterii.

Do konkursu zgłosiło się 15 placówek oświatowych, w tym roku pierwszy raz wzięły w nim również udział szkoły ponadgimnazjalne.

WYNIKI X EDYCJI KONKURSU EKOLIDER

TYTUŁ EKOLIDERA

KATEGORIA „PRZEDSZKOLE”
Przedszkole nr 14 Mali Piastowie

KATEGORIA „SZKOŁA PODSTAWOWA”
-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie

KATEGORIA „GIMNAZJUM”
-Zespół Szkół Gimnazjum im. J. Korczaka

WYRÓŻNIENIA

KATEGORIA „PRZEDSZKOLE”
-Przedszkole nr 17 Piastowska Gromada
-Przedszkole nr 1 Chatka Puchatka

KATEGORIA „SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE”
-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie
-III LO im. J. III Sobieskiego w Gnieźnie

Na uroczystym podsumowaniu organizatorzy wręczyli najlepszym placówkom oświatowym cenne nagrody, które z pewnością pomagać im będą w pogłębianiu wiedzy z zakresu świadomości ekologicznej.

X edycja konkursu skłoniła organizatorów do podsumowań. W ciągu 10 lat zebrano 333.000,00 kg surowców wtórnych, dzięki czemu nie trafiły one na składowisko odpadów, a uzyskane środki zasiliły budżet placówki wspomagając je w dalszej edukacji ekologicznej. W trosce o leśne zwierzęta zebrano 37.500,00 kg karmy.

Zainteresowanie konkursem świadczy o chęci i woli działania ze strony dzieci i młodzieży w kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku. Ich mobilizacja i zachowania proekologiczne świadczą o wrażliwości na problemy środowiska naturalnego i ukazują szacunek dla przyrody.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*