top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

WIZYTA DELEGACJI UKRAIÑSKIEJ
2010/5/19 13:30:00 ( 2664 odsłon )

W dniach 17 - 21 maja w ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” w powiecie gnieźnieńskim przebywała delegacja z Ukrainy.

W projekcie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Miasta Brovary i Rejonu Humańskiego: zastępca mera miasta Brovary, dyrektor ds. mieszkaniowych i usług gminnych, dyrektor gminnego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, dyrektor terenów produkcyjnych zielonej gospodarki, szef brovarskiego wydziału w ministerstwie rolnictwa, naczelnik działu gospodarki leśnej, naczelnik zarządu ekonomiki w administracji, główny specjalista działu rozwoju infrastruktury oraz gospodarki mieszkaniowej, kierownik placówki prasowej aparatu administracyjnego, przewodniczący wsi. Tematem przewodnim trwającego 5 dni panelu była ochrona środowiska. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z kwestiami ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • tematykę odnawialnych źródeł energii,
  • wykorzystanie technologii przyjaznych środowisku,
  • czynniki produkcji w gospodarce rolnej,
  • infrastrukturę techniczną i jej wpływ na środowisko,
  • formy ochrony przyrody na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
W trakcie całej wizyty delegacji towarzyszył oraz opiekował się i realizował program Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
W pierwszym dniu pobytu ukraińscy goście spotkali się z władzami powiatu gnieźnieńskiego. W sali konferencyjnej nastąpiło uroczyste powitanie, przedstawienie uczestników spotkania, szczegółowe omówienie celu i zasad projektu oraz harmonogramu wizyty. Uczestnicy projektu zapoznali się także z zadaniami Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Tego dnia delegacja odwiedziła Nadleśnictwo Gniezno, gdzie omówiono funkcjonowanie i strukturę organizacyjną nadleśnictwa, zapoznano się z zasadami funkcjonowania ekosystemu leśnego oraz uzyskano informacje na temat prac leśnych, zawodu leśnika i gospodarki leśnej. Goście z Ukrainy mieli również okazje zwiedzić Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Rekreacji „Poligon”. Poniedziałkowy program obejmował również wizytę w zakładzie Paroc, gdzie przedstawiono linię produkcyjną wełny mineralnej służącą do izolacji i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

18 maja delegacja przebywała w Poznaniu. Pierwszym punktem programu był Punkt Gromadzenia Odpadów – Gratowisko. Tam przedstawiono sposoby gromadzenia i postępowania z odpadami problemowymi, czyli takimi, które ze względu na wielkość lub szkodliwość nie mogą trafić na zwykłe składowisko. Następnie goście udali się do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Suchym Lesie, gdzie mieści się składowisko odpadów komunalnych. Dla delegacji przygotowano ścieżkę edukacyjną, dzięki, której mogli zwiedzić składowisko i dowiedzieć się nt. unieszkodliwiania odpadów i wytwarzania z nich energii. Przedstawiciele władz samorządowych z Ukrainy zobaczyli także laboratorium energii odnawialnej – autonomiczny system zasilania, wykorzystujący energię słoneczną i wiatrową. Uczestnicy projektu mogli zwiedzić stoiska i zapoznać się z tematyką energii odnawialnej na targach Green Power – Zielona Energia od A do Z.

Tego samego dnia, po południu goście z Ukrainy zwiedzili Stary Rynek, zobaczyli zabytkowe kamienice, renesansowy Ratusz i urokliwe uliczki, a także poznali walory architektoniczne i handlowe Starego Browaru. Uczestniczyli również na terenie Targów Poznańskich w wernisażu z plakatami ekologicznymi z Ukrainy.

W środę delegacji przedstawiono funkcjonowanie kotłowni na biomasę i oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem korzyści wynikających dla środowiska w Łabiszynku. W tym samym czasie osoby chętne mogły udać się do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie na pokaz sprzętu pożarniczego. Po południu goście zwiedzili Muzeum Przyrodniczo - Łowieckie w Uzarzewie –przedstawiające powrót do korzeni łowiectwa, starodawnych technik myśliwskich i ekspozycję zwierząt. Pod wieczór delegacja udała się na spacer po Gnieźnie ukazujący bogactwo historyczne miasta.

Program czwartkowy obejmował wizytę w Grupie producentów rolnych „Chrobry” w Kłecku oraz gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją mleka i hodowlą bydła mięsnego, gdzie uczestnicy zapoznali się problematyką funkcjonowania grup producenckich. Następnym punktem programu była wizyta w Gminie Łubowo, gdzie Wójt przybliżył gospodarcze znaczenie gminy oraz osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska (gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza). Delegacja miała możliwość zapoznania się z działalnością Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia Światowid jako nowatorską formą współpracy lokalnej społeczności, wspierającą działania na rzecz poprawy warunków życia na wsi oraz promującą produkty rolne. Następnie ukraińscy przedstawiciele władz samorządowych udali się do gospodarstwa agroturystycznego i ekologicznego Państwa Bruździńskich, gdzie wzięli udział w lekcji przyrody i zapoznali się z zasadami funkcjonowania zgodnie z naturą oraz poznali walory naturalnej żywności. Dzień podsumowano w Wielkopolskim Parku Etnograficznym, gdzie przedstawiono rekonstrukcję polskiej wsi, tradycyjne budownictwo chłopskie otulone malowniczą scenerią parku.

W piątek goście odwiedzili Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Temat wizyty dotyczył zcentralizowanego wytwarzania energii cieplnej, jako sposobu na ochronę środowiska naturalnego. W sposób szczegółowy przedstawiono wymogi z zakresu ochrony środowiska stawiane zcentralizowanym źródłom wytwarzania energii cieplnej, możliwości w zakresie wykorzystania energii odnawialnej i kogeneracji oraz sposoby na zmniejszenie tzw. niskiej emisji w centrach miast. Po prelekcji delegacja udała się do Ciepłowni C13. Samorządowcy byli również w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie. W Sanepidzie poruszono zagadnienia ochrony środowiska w świetle badań i czynności kontrolnych.

Na zakończenie, w Starostwie Powiatowym w obecności władz powiatu dokonano podsumowania wizyty studyjnej. Wypowiedzi i opinie uczestników świadczyły o ich zadowoleniu z realizacji projektu w zakresie ochrony środowiska. Wspólnie podziękowano za możliwość wymiany polsko-ukraińskich doświadczeń. Program wizyty uzyskał pozytywną opinię wszystkich uczestników, którzy zwrócili szczególną uwagę na różnorodność tematyki, co potwierdziło, że współpraca zagraniczna daje możliwość rozwoju społeczno – gospodarczego, wzmacnia pozycję oraz kształtuje dobry wizerunek regionu.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*