top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Ekolider
2010/5/12 17:27:00 ( 3567 odsłon )

W dniu 10 maja 2010 r. odbyło się posiedzenie kapituły X edycji konkursu „EKOLIDER”, którego współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wraz z Urzędem Miejskim w Gnieźnie, Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno.

Celem konkursu jest zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej i wspieranie działań na rzecz kształtowania i ochrony środowiska. Istotną rolę w tym zakresie spełnia aktywna edukacja ekologiczna, realizowana głównie poprzez konkursy wiedzy, imprezy plenerowe, wystawy, projekty informacyjne, racjonalną gospodarkę odpadami.

Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych, które aktywnie uczestniczą w promowaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska, kształtują pozytywne postawy wobec zjawisk przyrodniczych i realizują programy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Kapituła oceniła uczestników w pięciu kategoriach:

  • Przedszkola
  • Szkoły Podstawowe
  • Gimnazja
  • Szkoły Ponadgimnazjalne
  • Ośrodki Wychowawcze, Szkoły Specjalne.
Do X edycji konkursu zgłosiły się 15 placówek oświatowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Konkurs składał się z następujących etapów:
I. Odzysk surowców wtórnych
II. Odzysk nakrętek od butelek PET
III. Kronika aktywności
IV. Pomoc zwierzętom leśnym
V. Zbiórka zużytych baterii
VI. Zadanie dla szkół ponadgimnazjalnych
VII. Finał dla laureatów X edycji konkursu

W tegorocznej edycji konkursu kapituła konkursowa przyznała 3 tytuły „EKOLIDERA” oraz 4 wyróżnienia.

Łącznie zebrano:
- aluminium - 4 622,00 kg
- metale kolorowe - 172,00 kg
- złom stal. - 9 468,00 kg
- makulatura - 35 228,00 kg
- baterie - 1 355,50 kg
- nakrętki - plast. 495,83 kg
- karma - 4 670,00 kg
- budki lęg. - 27 szt.

Razem zebrano - 51.341,33 kg surowców wtórnych
W ciągu 10 lat trwania konkursu o tytuł „Ekolidera” zebraliśmy:
- aluminium 36 099,46 kg
- makulatura 225 569,02 kg
- złom stal. 57 798,00 kg
- szkło 1 584,00 kg
- but. szkl. 355 szt.
- baterie 7 206,43 kg
- met. kol. 3 938,90 kg
- but. PET 41 331,00 szt.
- nakrętki 595,83 kg
- karma 37 488,00 kg
- budki lęg. 255 szt.
- paśniki 6 szt.
- karmniki 12 szt.

Razem prawie 333 000,00 kg surowców, które nie trafiły na składowisko odpadów, a uzyskane środki zasiliły kasy placówek oświatowych wspomagając je w dalszej edukacji ekologicznej lub skromny budżet uczniowski oraz 37 500,00 kg karmy dla zwierząt leśnych.
VII etap, podsumowujący całą akcję, odbędzie się 11 czerwca 2010 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjno – Rekreacyjnym „POLIGON” przy „OLKÓWCE”, na którym zostaną wręczone nagrody dla najlepszych „EKOLIDERÓW”.
v


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*