top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Majówka w lesie - wiosenne porządki
2010/5/13 13:25:00 ( 4317 odsłon )

W dniu 11 maja 2010r. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Nadleśnictwem Gniezno zorganizowali MAJÓWKĘ W LESIE – SPRZĄTANIE ŚWIATA. Celem sprzątania świata jest budowanie społecznej świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
Dwa razy w roku uczniowie wyposażeni w worki i rękawice ruszają po to, aby nie tylko posprzątać okoliczny las, ale przede wszystkim uświadamiać istotę ekologii. Rola edukacji ekologicznej w wychowaniu młodzieży, uczenia jej szacunku do przyrody i zwiększania świadomości jest niezwykle ważna.

W ramach edukacji ekologicznej po raz kolejny udało się zorganizować akcję. Sprzątanie świata jest wyrazem troski o otaczającą nas przyrodę, a jednym z jej przejawów jest liczny udział młodzieży. W tym roku, w wiosennej akcji wzięło udział około 250 uczniów z I LO, II LO, III LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych. Szacuje się, że zebrano ok. 2 ton odpadów.

Powiat Gnieźnieński aktywnie uczestnicy w działaniach proekologicznych. Dzięki tego typu akcjom możliwe jest uwolnienie krajobrazu od fruwających folii, plastikowych, szklanych butelek itp., w efekcie mieszkańcy powiatu chcąc iść na spacer do lasu mogą nacieszyć się pięknem leśnego ekosystemu.

Starosta Gnieźnieński - Krzysztof Ostrowski witając uczestników zwrócił uwagę na uśmiechniętą młodzież, chętnie biorącą udział w czynie społecznym. Z- ca Nadleśniczego Andrzej Kiszkarewicz podziękował młodzieży za posprzątanie lasu i zachęcił do działań na rzecz ochrony środowiska.

W podzięce za trud włożony w posprzątanie lasu wszystkich zaproszono na kiełbaskę z ogniska i grochówkę. Pieczywo do kiełbaski ufundował sklep PUH Janex Stojanowscy. Przy śpiewie ptaków, dobrej pogodzie i czystości lasu delektowano się ciepłym posiłkiem.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*