top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Giną pszczoły - stop GMO
2010/4/27 13:23:00 ( 4529 odsłon )

W dniu 26.04.2010 r. przy Centrum Kultury eSTeDe odbyło się spotkanie edukacyjno – informacyjne zorganizowane przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) przy udziale Starostwa Powiatowego w Gnieźnie dotyczące Żywności Genetycznie Modyfikowanej.

Organizmy zmodyfikowane genetycznie (w skrócie GMO od ang. Genetically Modified Organisms) lub organizmy transgeniczne to organizmy inne niż organizm człowieka, w których materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Żywność Modyfikowana Genetycznie jest tematem budzącym ogromne kontrowersje wśród wielu środowisk, zarówno producentów, jak i konsumentów, ponieważ jej wpływ na człowieka i środowisko naturalne jest nie do końca zbadany.

Jest to już drugie spotkanie dotyczące zagadnień GMO, konferencja zorganizowana pod koniec marca z tego cyklu cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Powiat Gnieźnieński stara się aktywnie uczestniczyć w budowaniu społecznej świadomości o znaczeniu i ograniczeniach GMO oraz promowaniu zagadnień związanych z rozwojem rolnictwa ekologicznego.

Spotkanie poprowadziła w imieniu Koalicji Polska Wolna od GMO Nominowany Członek Rady Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodnicząca Zarządu Głównego Ekoland, Prezes Związku św. Franciszka z Asyżu, rolnik ekologiczny - Danuta Pilarska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Polskiego Klubu Ekologicznego, Powiatowego Zarządu Kół Pszczelarzy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, gospodarstw ekologicznych, rodzinnych ogrodów działkowych i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy spotkania obejrzeli film nt. „Zagrożeń ukrytych w posiłkach dla dzieci” oraz „Ziarna prawdy”. Po zakończeniu projekcji dodatkowo osoby chętne mogły udać się do specjalnego autobusu „STOP GMO” i wysłuchać wykładu nt. GMO w formie multimedialnej. W programie przewidziana była również dyskusja i możliwość zadawania pytań prowadzącej. Mamy nadzieję, że mobilna kampania edukacyjna stworzyła możliwość uzyskania rzetelnych informacji na temat zagadnień i konsekwencji związanych z produkcją żywności genetycznie modyfikowanej, ukazując tym samym dbałość o środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*