*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Finał IX edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego
2010/4/23 15:21:00 ( 3493 XOOPS__READS )

W dniu 22 kwietnia 2010r. w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie odbył się finał IX edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego. Organizatorami konkursu są I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Gnieźnie oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
W podsumowaniu konkursu uczestniczyli Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski, Członek Zarządu – Wojciech Krawczyk, Dyrektor I LO – Bogusława Młodzikowska, Dyrektor Oświaty, Kultury i Sportu – Alekdandra Kuźniak, Joanna Ciechanowska-Barnuś – Prezes Fundacji „Pro terra”, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz, nauczyciele, wychowawcy oraz młodzież.

W tym roku do konkursu przystąpiło 8 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego (24 uczniów). Uczestnicy musieli napisać test dotyczący zagadnień ekologicznych. Mimo trudnych pytań młodzież wykazała się wysokim poziomem wiedzy. Pierwsza część konkursu wyłoniła 6 uczniów do etapu finałowego. Finaliści odpowiadali na pytania prezentowane w formie multimedialnej.

Podczas obrad Jury uczestnicy i zaproszeni goście obejrzeli film nt. historii powstawania ziemi, a także prezentację dotyczącą organizmów genetycznie modyfikowanych. Na zwycięzców, jak każdego roku, także i w tym czekały cenne nagrody, których fundatorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Starosta Gnieźnieński wręczył nagrody uczestnikom i podziękował opiekunom za propagowanie wiedzy proekologicznej wśród młodzieży. Na podstawie punktacji uzyskanej w I i II części konkursu najlepszą uczestniczką tegorocznej edycji okazała się uczennica II LO – Aleksandra Bójko, zwyciężczyni otrzymała rower górski.

Drugie miejsce zajęła Michalina Kroplidłowska z III LO, zdobywając odtwarzacz MP3, a III miejsce i nagrody książkowe otrzymała uczennica I LO – Joanna Drewek.

Powiat Gnieźnieński stara się aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu umiejętności obserwacji środowiska naturalnego, inspirowaniu do poszerzania wiedzy oraz rozwijać wrażliwość na otaczającą przyrodę wśród młodzieży. Powiatowy Konkurs Ekologiczny skierowany do młodzieży z całą pewnością przyczynia się do uświadamiania istoty ekologii. Jesteśmy przekonani, że kolejna, już X edycja również dostarczy ogromnej porcji emocji i zmagań w wyścigu o wiedzę ekologiczną i kształtować będzie postawy wśród młodzieży, które sprzyjają idei ekorozwoju.


Powrót Strona do wydruku XOOPS__NW_SENDSTORY Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail