*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

XV Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne
2010/4/3 13:11:00 ( 3855 XOOPS__READS )

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi po raz XV odbyły się Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie przy współudziale Starostwa Powiatowego. Tegoroczny temat przewodni konkursu to „Ogród Ekologiczny – czyli powrót do źródeł”.Prezes gnieźnieńskiego koła Polskiego Klubu Ekologicznego - Maria Brykczyńska powitała zaproszonych gości i otworzyła Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne słowami: Bioróżnorodność w najprostszym ujęciu to rozmaitość form życia wraz z całą ich zmiennością na poziomie genów, gatunków, ekosystemów w skali ziemi lub innych mniejszych jednostek geograficznych. Bioróżnorodność jest pojęciem wyrażającym pełen dynamizm przyrody. Skład genetyczny gatunków zmienia się w czasie i przestrzeni w skutek naturalnego i antropologicznego oddziaływania selekcyjnego. Choć temat nie był łatwy do tegorocznych prezentacji zgłosiło się aż 29 placówek oświatowych z terenu powiatu.

Konkurs przeznaczony był dla wszystkich placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne).

Głównymi celami konkursu były m.in.:

  • popularyzacja uzdolnień artystycznych;
  • upowszechnianie wiedzy na temat ogrodu ekologicznego;
  • pokazanie ogrodu jako miejsca, gdzie natura i kultura współistnieją harmonijnie i zachowana jest równowaga w przyrodzie;
  • inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na tematy ekologiczne;
  • wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata;
  • kształcenie informacji wyszukiwania informacji z róznych źródeł;
  • motywowanie do twórczej pracy;
  • szerzenie treści ekologicznych;
  • integracja uczniów z różnych szkół i wymiana doświadczeń;
  • rozwijanie wrażliwości na otaczające środowisko.
Wyniki konkursów:

Konkurs teatralny (przedszkola)
wyróżnienie – Przedszkole nr 9
Konkurs plastyczny (szkoły podstawowe – klasy I-III)
1 miejsce – Kacper Kuś oraz Łukasz Staszak (Szkoła podstawowa w Trzemesznie)
2 miejsce – Jakub Lesiński (Szkoła Podstawowa nr 6 w Gnieźnie)
3 miejsce – Monika Karolewska (Szkoła Podstawowa w Owieczkach)

Konkurs plastyczny (szkoły podstawowe – klasy IV-VI)
1 miejsce – Dominik Andrzejewski, Dominika Andrzejewska, Weronika Kościelska (Szkoła Podstawowa w Karniszewie)
2 miejsce – Weronika Kamyszek, Wiktoria Kuchcińska, Karolina Nowicka (Szkoła Podstawowa w Karniszewie)
3 miejsce – Wojciech Szeszycki, Kamil Nowaczyk, Karol Piotrowski, Filip Kaszyński, Klaudia Michalska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie)

Najlepsza prezentacja multimedialna (kategoria - szkoły gimnazjalne)
1 miejsce – Zuzanna Simoni (Gimnazjum w Kruchowie)
2 miejsce – Daria Sekuła (Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie)
3 miejsce – Monika Figaj (Gimnazjum w Kłecku)

Najlepsza prezentacja multimedialna (kategoria – szkoły ponadgimnazjalne)
1 miejsce – Julia Adamska (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie)
2 miejsce – Marcin Bednarek (ZSP nr 2 w Gnieźnie)
3 miejsce – Jacek Kajtarek (ZSP nr 1 w Gnieźnie)

Jak podkreśla członek zarządu powiatu Wojciech Krawczyk – Powiat stara się aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu świadomości proekologicznej mieszkańców oraz uświadamianiu problemów związanych z ekologią, w związku z czym co roku dofinansowuje i uczestniczy w prezentacjach ekologicznych. Ważne jest by wśród młodych ludzi kształcić umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, inspirować do poszerzania wiedzy na temat środowiska, motywować do pracy twórczej oraz rozwijać wrażliwość na otaczającą przyrodę i do tego z całą pewnością przyczynia się konkurs Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne.


Powrót Strona do wydruku XOOPS__NW_SENDSTORY Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail