top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

XV Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne
2010/4/3 13:11:00 ( 4061 odsłon )

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi po raz XV odbyły się Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie przy współudziale Starostwa Powiatowego. Tegoroczny temat przewodni konkursu to „Ogród Ekologiczny – czyli powrót do źródeł”.Prezes gnieźnieńskiego koła Polskiego Klubu Ekologicznego - Maria Brykczyńska powitała zaproszonych gości i otworzyła Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne słowami: Bioróżnorodność w najprostszym ujęciu to rozmaitość form życia wraz z całą ich zmiennością na poziomie genów, gatunków, ekosystemów w skali ziemi lub innych mniejszych jednostek geograficznych. Bioróżnorodność jest pojęciem wyrażającym pełen dynamizm przyrody. Skład genetyczny gatunków zmienia się w czasie i przestrzeni w skutek naturalnego i antropologicznego oddziaływania selekcyjnego. Choć temat nie był łatwy do tegorocznych prezentacji zgłosiło się aż 29 placówek oświatowych z terenu powiatu.

Konkurs przeznaczony był dla wszystkich placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne).

Głównymi celami konkursu były m.in.:

  • popularyzacja uzdolnień artystycznych;
  • upowszechnianie wiedzy na temat ogrodu ekologicznego;
  • pokazanie ogrodu jako miejsca, gdzie natura i kultura współistnieją harmonijnie i zachowana jest równowaga w przyrodzie;
  • inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na tematy ekologiczne;
  • wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata;
  • kształcenie informacji wyszukiwania informacji z róznych źródeł;
  • motywowanie do twórczej pracy;
  • szerzenie treści ekologicznych;
  • integracja uczniów z różnych szkół i wymiana doświadczeń;
  • rozwijanie wrażliwości na otaczające środowisko.
Wyniki konkursów:

Konkurs teatralny (przedszkola)
wyróżnienie – Przedszkole nr 9
Konkurs plastyczny (szkoły podstawowe – klasy I-III)
1 miejsce – Kacper Kuś oraz Łukasz Staszak (Szkoła podstawowa w Trzemesznie)
2 miejsce – Jakub Lesiński (Szkoła Podstawowa nr 6 w Gnieźnie)
3 miejsce – Monika Karolewska (Szkoła Podstawowa w Owieczkach)

Konkurs plastyczny (szkoły podstawowe – klasy IV-VI)
1 miejsce – Dominik Andrzejewski, Dominika Andrzejewska, Weronika Kościelska (Szkoła Podstawowa w Karniszewie)
2 miejsce – Weronika Kamyszek, Wiktoria Kuchcińska, Karolina Nowicka (Szkoła Podstawowa w Karniszewie)
3 miejsce – Wojciech Szeszycki, Kamil Nowaczyk, Karol Piotrowski, Filip Kaszyński, Klaudia Michalska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie)

Najlepsza prezentacja multimedialna (kategoria - szkoły gimnazjalne)
1 miejsce – Zuzanna Simoni (Gimnazjum w Kruchowie)
2 miejsce – Daria Sekuła (Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie)
3 miejsce – Monika Figaj (Gimnazjum w Kłecku)

Najlepsza prezentacja multimedialna (kategoria – szkoły ponadgimnazjalne)
1 miejsce – Julia Adamska (I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie)
2 miejsce – Marcin Bednarek (ZSP nr 2 w Gnieźnie)
3 miejsce – Jacek Kajtarek (ZSP nr 1 w Gnieźnie)

Jak podkreśla członek zarządu powiatu Wojciech Krawczyk – Powiat stara się aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu świadomości proekologicznej mieszkańców oraz uświadamianiu problemów związanych z ekologią, w związku z czym co roku dofinansowuje i uczestniczy w prezentacjach ekologicznych. Ważne jest by wśród młodych ludzi kształcić umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, inspirować do poszerzania wiedzy na temat środowiska, motywować do pracy twórczej oraz rozwijać wrażliwość na otaczającą przyrodę i do tego z całą pewnością przyczynia się konkurs Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*