top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

GMO i rolnictwo ekologiczne : GMO - Genetycznie Modyfikowane Organizmy
2010/4/1 13:09:00 ( 4862 odsłon )

W dniu 31 marca odbyła się pierwsza konferencja z cyklu GMO – Genetycznie Modyfikowane Organizmy zorganizowana przez Starostwo Powiatowe (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Polski Klub ekologiczny (Okręg Wielkopolski – koło w Gnieźnie i Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (Oddział Wielkopolski –Delegatura w Gnieźnie).
Celem zorganizowanej konferencji było przekazanie wiedzy na temat Genetycznie Modyfikowanych Organizmów i budowanie społecznej świadomości o znaczeniu, wadach i zaletach GMO.
Uczestników konferencji powitała Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Starostwa Gnieźnieńskiego, Poznańskiego, Średzkiego i Wrzesińskiego, Polskiej Akademii Nauk, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Powiatowego Zarządu Kół Pszczelarzy, Nadleśnictwa Gniezno, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, gospodarstw ekologicznych i szkół ponadgimnazjalnych.
Konferencję otworzył Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski. Jak podkreślił Starosta - kontrowersyjne zagadnienia dotyczące inżynierii genetycznej poruszane są w środowisku naukowców, ludzi związanych z ochroną środowiska, specjalistów od technologii, rolników i konsumentów. W spór na temat GMO wplątane są kwestie socjalne, etyczne i gospodarcze. Jedni inżynierię genetyczną popierają, drudzy są wobec niej wrogo nastawieni. Nauka może dostarczyć sporo argumentów zarówno entuzjastom jak i przeciwnikom. Czy genetycznie zmodyfikowane organizmy są szkodliwe? A może nie? Każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania.
Jako pierwszy prelekcje przedstawił prof. Tomasz Twardowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Profesor wyjaśnił pojęcie GMO, co się dzieje w Polsce w 2010 r. w zakresie działań legislacyjnych, cele i zadania inżynierii genetycznej, codzienne produkty efekty, zalety GMO oraz pojęcie biotechnologia a biogospodarka.
Prof. Ewa Rembiałkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opowiedziała o zagrożeniach związanych z produkcją żywności genetycznie modyfikowanej. Pani profesor zwróciła uwagę m.in. na ryzyko manipulacji genetycznych, zagrożenia dla bioróżnorodności i wpływie GMO na zdrowie oraz życie ludzi.
Po obu prelekcjach uczestnicy konferencji zadawali prelegentom wiele pytań i żywo dyskutowali na temat wad i zalet GMO oraz zagrożeń z nimi związanych.
Temat rolnictwa ekologicznego zaprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Żywności - Ekoland: Mieczysław Babalski i Tadeusz Szynkiewicz. Mieczysław Babalski wyjaśnił pojęcie i cele rolnictwa ekologicznego oraz zasady gospodarowania zgodnie z naturą. Prelegent przedstawił rolnictwo ekologiczne jako system gospodarowania, który aktywizując przyrodnicze mechanizmy produkcyjne poprzez stosowanie środków naturalnych zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt oraz przyczynia się do wysokiej jakości produktów rolniczych.
Tadeusz Szynkiewicz opowiedział o zdrowej żywności i zwrócił uwagę, że jej wybór powinien być świadomy, a nie wynikać tylko z mody.
Program konferencji obejmował również zwiedzanie stoisk z żywnością wyprodukowaną w gospodarstwach ekologicznych.
Merytoryczny program konferencji, a także udział w niej specjalistów stworzył uczestnikom możliwość uzyskania rzetelnych informacji o organizmach i żywności modyfikowanej genetycznie oraz zdobycia wiedzy z zakresu działalności nad kształtowaniem systemu gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*