top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

Newsy : Używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach
2009/10/25 12:28:00 ( 3666 odsłon )

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, 23 października br. odbyła się debata zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, która dotyczyła możliwości używania na jeziorach powiatu gnieźnieńskiego łodzi napędzanych silnikami spalinowymi.
W dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów gmin powiatu, żeglarzy, wędkarze, a także reprezentanci policji, straży pożarnej i Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej. Na spotkaniu zabrakło jednak drugiej strony – przedstawicieli motorowodniaków. Zgodnie z art. 116 Prawa ochrony środowiska Rada Powiatu, w drodze uchwały może ograniczyć lub zakazać używania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Obecnie obowiązuje uchwała Rady Powiatu z 24 czerwca 2008 r. która reguluje kwestię zakazów i ograniczeń używania sprzętu motorowodnego na jeziorach powiatu gnieźnieńskiego. Według niej dopuszczalne jest używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Popielowskim, Kamienieckim i Szydłowskim (gmina Trzemeszno) oraz Jeziorze Świniarskim (gmina Kłecko) pod pewnymi, ściśle określonymi warunkami.

W związku z tym, że uchwała traci ważność 31 grudnia 2009 r. zostały podjęte prace nad projektem nowej uchwały i aby dać możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie wszystkim zainteresowanym do dnia 28 października br. można składać także pisemne opinie na ten temat w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Nowa uchwała zostanie podjęta przez Radę Powiatu na sesji w listopadzie br.


Powrót Strona do wydruku Wyślij znajomemu Strona do wydruku
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*