Data 2014/3/28 10:13:01 | Temat: 

UWAGA !!!

31 marca 2014 r. upływa termin przedkładania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko przez organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.)

Więcej informacji
Ten artukul pochodzi z serwisu Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska
http://naszesrodowisko.pl

Oto bezposredni odnosnik do tej publikacji:
http://naszesrodowisko.pl/article.php?storyid=249&topicid=1