I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej

Data 2012/10/19 12:01:00 | Temat: 

I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej
 W dniu 18 października 2012 r. w malowniczym „Ranczo w Dolinie”, w asyście promieni słonecznych odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty” dla uczniów i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Festiwal został zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

W dniu 18 października 2012 r. w malowniczym „Ranczo w Dolinie”, w asyście promieni słonecznych odbył się I Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Zielone Nuty” dla uczniów i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Festiwal został zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
Celem festiwalu było rozwijanie u uczniów zainteresowania problematyką ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży, samokształcenie muzyczne, poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych i promowanie młodych talentów.
Uroczystego otwarcia konkursu muzycznego dokonali: Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Alina Kujawska – Matanda oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku – Adam Serwatka, życząc uczestnikom udanej zabawy poprzez rozwijanie swoich pasji artystycznych i ekologicznych. Swój udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej zgłosiło 6 placówek z powiatu gnieźnieńskiego i 1 z powiatu wągrowieckiego.
Wykonawców oceniało jury, biorąc pod uwagę: dobór repertuaru związanego z charakterem konkursu, poziom warsztatu wykonawczego, interpretację wokalno-sceniczną, ekologiczny strój sceniczny, tekst własnego autorstwa i używanie dodatkowych instrumentów muzycznych.
Wszystkie występy zostały przygotowane z dużym zaangażowaniem zarówno występujących zespołów jak i ich nauczycieli, poziom festiwalu był bardzo wysoki, piosenki ciekawie wykonane. Po wnikliwych naradach komisja konkursowa postanowiła przyznać 4 nagrody główne i 3 wyróżnienia:
I miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza z Kłecka z repertuarem „Do kosza” poświeconym segregacji odpadów – otrzymał maksymalną liczbę punktów-54.
II miejsce - Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z Gniezna z piosenką „Jasne niebo” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej im. dr Heleny Bujarskiej z Kłecka „Ekologia według niepokornych” – 51 pkt.
III miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 z Gniezna „Ziemia, zielona wyspa” - otrzymując 49 pkt.
Wyróżnienia:
- Specjalny Ośrodek- Szkolno – Wychowawczy im. Janusz Korczaka z Wągrowca „Piosenka ekologiczna”;
- Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gniezna „Ziemia, zielona wyspa”;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 z Gniezna „Moja planeta”.
Nagrody wszystkim wykonawcom w postaci sprzętu rekreacyjno – sportowego wręczali: Alina Kujawska – Matanda - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Adam Serwatka - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku.
Dodatkową atrakcją festiwalu był gościnny występ zespołu muzycznego przy którym wszyscy bawili się znakomicie, przejażdżki quadem oraz gazikiem, a także zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego. Na wszystkich uczestników muzyczno - ekologicznej zabawy czekał również gorący posiłek. Wszyscy uczestnicy festiwalu wyjeżdżali z uśmiechem na twarzy, zadowoleniem oraz nadzieją spotkania za rok. Warto podkreślić że forma edukacji ekologicznej, jaką jest organizacja festiwalu nie tylko upowszechnia wiedzę o przyrodzie, propaguje konkretne zachowania korzystne dla środowiska, ale inspiruje dzieci i młodzież do działań w zakresie jego ochrony oraz uświadamia odpowiedzialność za stan środowiska poprzez zabawę. Jest to szczególny charakter pracy dydaktyczno-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. Idea konkursu ukazuje zaangażowanie i umiejętność przekazywania przez dzieci nabytych wiadomości ekologicznych w formie śpiewu. Mając na uwadze powyższe Starostwo Powiatowe w Gnieźnie planuje kontynuować nową formę jaką jest organizacja festiwalu zachęcając do udziału również sąsiednie powiaty.
 
   
 
        
Ten artukul pochodzi z serwisu Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska
http://naszesrodowisko.pl

Oto bezposredni odnosnik do tej publikacji:
http://naszesrodowisko.pl/article.php?storyid=206&topicid=1