XI POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY

Data 2012/4/27 15:29:00 | Temat: 

Powiatowy Konkurs Ekologiczny kształtujący postawy proekologiczne wśród młodzieży organizowany jest corocznie przez Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego.
W lutym do wszystkich szkół uczestniczących w konkursie rozesłane zostały materiały, na podstawie których przeprowadzono eliminacje pozwalające wyłonić reprezentantów poszczególnych szkół w finale.
W dniu 23.04.2012 r. odbył się finał XI edycji konkursu. Tego dnia przybyło 16 uczestników z poszczególnych szkół: z I LO, II LO, Zespołu Szkół im. Sobieskiego, ZSP nr 2, ZSP nr 4 z Gniezna, Liceum z Trzemeszna. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, wód, ochrony przyrody i klimatu. Etap pisemny wyłonił 5 finalistów, którzy następnie odpowiadali na pytania w formie multimedialnej.

Na podstawie punktacji uzyskanej w I i II części konkursu Jury wyłoniło laureatów I, II i III miejsca:
I miejsce – Daniel Ciosk (II LO)
II miejsce – Julia Drzazgowska (II LO)
III miejsce – Magdalena Koronka (I LO)
 
Na zwycięzców, jak każdego roku, także i w tym czekały cenne nagrody, których fundatorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
Konkursowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych o tematyce przyrodniczej oraz gazetek „Eko-Orlik” przygotowanych przez członków szkolnego koła ekologicznego. Finał wzbogaciły również prezentacje poświęcone zagadnieniom ekologicznym głównie z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego.
 
Powiatowy Konkurs Ekologiczny uwrażliwia młodych ludzi na problemy związane z ekologią i ochroną środowiska, motywuje do samodzielnego pogłębiania wiedzy i wpływa na kształtowanie oraz utrwalanie zachowań proekologicznych.
Organizatorów cieszy fakt, że młodzież tak chętnie bierze udział w procesie zdobywania wiedzy ekologicznej. W dzisiejszych czasach ważne jest, by człowiek ograniczał swój negatywny wpływ na środowisko naturalne i rozsądnie korzystał z zasobów Ziemi, pamiętając, że jest tu tylko gościem.
 
               
Ten artukul pochodzi z serwisu Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska
http://naszesrodowisko.pl

Oto bezposredni odnosnik do tej publikacji:
http://naszesrodowisko.pl/article.php?storyid=184&topicid=1