Nowe urządzenie do pomiaru jakości powietrza

Data 2010/12/13 14:17:00 | Temat: 

Ze względu na przekroczenia pyłu PM10 w naszym regionie, w myśl obowiązującego na terenie powiatu gnieźnieńskiego Programu Ochrony Powietrza, podjęto działania zmierzające do poprawy stałego monitoringu pod kątem tego parametru.  
W tym celu, przy współdziałaniu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupiono, a następnie zamontowano na terenie Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie pobornik sekwencyjny niskoobjętościowy pyłu zawieszonego PM10. Podczas montażu, w dniu 17 grudnia obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie oraz Starostwa Powiatowego. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków budżetu powiatu, miasta Gniezna i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zastosowanie specjalistycznego sprzętu i odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych wpłynie na efektywną diagnozę przyczyn przekroczenia norm emisyjnych oraz uzyskanie rzetelnych informacji o przestrzennym rozkładzie stężeń zanieczyszczeń na wyznaczonym obszarze.Ten artukul pochodzi z serwisu Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska
http://naszesrodowisko.pl

Oto bezposredni odnosnik do tej publikacji:
http://naszesrodowisko.pl/article.php?storyid=137&topicid=1