Efekty współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Data 2010/12/10 14:15:00 | Temat: 

W dniu 9 grudnia 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały podpisane kolejne umowy o dofinansowanie następujących przedsięwzięć: „Dostawa pobornika sekwencyjnego niskoobjętościowego pyłu zawieszonego PM10” i „Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie”.
Umowy zostały zawarte pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Przemysława Gonerę i zastępców Prezesa – Ewę Hoffmann i Jerzego Pucha a Powiatem Gnieźnieńskim reprezentowanym przez Starostę Dariusza Pilaka i Wicestarostę Roberta Andrzejewskiego przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu – Aleksandry Piątkowskiej-Radom.

W myśl przedmiotowych umów kwotę dotacji należy wykorzystać do końca bieżącego roku. Realizacja powyższych przedsięwzięć w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ekologicznego naszego regionu i wpłynie na poprawę monitorowania jakości powietrza poprzez zastosowanie specjalistycznego sprzętu i efektywnych rozwiązań techniczno – organizacyjnych.
Ten artukul pochodzi z serwisu Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska
http://naszesrodowisko.pl

Oto bezposredni odnosnik do tej publikacji:
http://naszesrodowisko.pl/article.php?storyid=136&topicid=1