Akcja likwidacji azbestu rozpoczêta

Data 2010/7/13 13:41:00 | Temat: 

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie jako koordynator akcji usuwania azbestu na terenie powiatu gnieźnieńskiego informuje wszystkich mieszkańców, osoby będące we władaniu obiektów użyteczności publicznej, obiektów spółdzielni, a także wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie naszego powiatu, że ruszyła akcja pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.
Regulamin udzielania finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków pochodzących z budżetu Powiatu, miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz wzór wniosku o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl w zakładce "Wnioski do pobrania" lub we właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości gminie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania i usunięcia azbestu ze swoich posesji. W tym roku rozbiórka (demontaż) i utylizacja azbestu finansowane są dla mieszkańców w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, budżetu Powiatu oraz gmin powiatu gnieźnieńskiego.

Akcja usuwania azbestu na terenie powiatu gnieźnieńskiego potrwa do dnia 30 listopada 2010 r.

Bliższe informacje dotyczące realizacji zadania można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (pod nr tel. 61 424 07 48 61 424 07 48 ) oraz w gminach powiatu gnieźnieńskiego.

Ten artukul pochodzi z serwisu Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska
http://naszesrodowisko.pl

Oto bezposredni odnosnik do tej publikacji:
http://naszesrodowisko.pl/article.php?storyid=124&topicid=1