Majówka w lesie - wiosenne porządki

Data 2010/5/13 13:25:00 | Temat: 

W dniu 11 maja 2010r. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Nadleśnictwem Gniezno zorganizowali MAJÓWKĘ W LESIE – SPRZĄTANIE ŚWIATA. Celem sprzątania świata jest budowanie społecznej świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.Dwa razy w roku uczniowie wyposażeni w worki i rękawice ruszają po to, aby nie tylko posprzątać okoliczny las, ale przede wszystkim uświadamiać istotę ekologii. Rola edukacji ekologicznej w wychowaniu młodzieży, uczenia jej szacunku do przyrody i zwiększania świadomości jest niezwykle ważna.

W ramach edukacji ekologicznej po raz kolejny udało się zorganizować akcję. Sprzątanie świata jest wyrazem troski o otaczającą nas przyrodę, a jednym z jej przejawów jest liczny udział młodzieży. W tym roku, w wiosennej akcji wzięło udział około 250 uczniów z I LO, II LO, III LO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych. Szacuje się, że zebrano ok. 2 ton odpadów.

Powiat Gnieźnieński aktywnie uczestnicy w działaniach proekologicznych. Dzięki tego typu akcjom możliwe jest uwolnienie krajobrazu od fruwających folii, plastikowych, szklanych butelek itp., w efekcie mieszkańcy powiatu chcąc iść na spacer do lasu mogą nacieszyć się pięknem leśnego ekosystemu.

Starosta Gnieźnieński - Krzysztof Ostrowski witając uczestników zwrócił uwagę na uśmiechniętą młodzież, chętnie biorącą udział w czynie społecznym. Z- ca Nadleśniczego Andrzej Kiszkarewicz podziękował młodzieży za posprzątanie lasu i zachęcił do działań na rzecz ochrony środowiska.

W podzięce za trud włożony w posprzątanie lasu wszystkich zaproszono na kiełbaskę z ogniska i grochówkę. Pieczywo do kiełbaski ufundował sklep PUH Janex Stojanowscy. Przy śpiewie ptaków, dobrej pogodzie i czystości lasu delektowano się ciepłym posiłkiem.

Ten artukul pochodzi z serwisu Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska
http://naszesrodowisko.pl

Oto bezposredni odnosnik do tej publikacji:
http://naszesrodowisko.pl/article.php?storyid=117&topicid=1