Giną pszczoły - stop GMO

Data 2010/4/27 13:23:00 | Temat: 

W dniu 26.04.2010 r. przy Centrum Kultury eSTeDe odbyło się spotkanie edukacyjno – informacyjne zorganizowane przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) przy udziale Starostwa Powiatowego w Gnieźnie dotyczące Żywności Genetycznie Modyfikowanej.
Organizmy zmodyfikowane genetycznie (w skrócie GMO od ang. Genetically Modified Organisms) lub organizmy transgeniczne to organizmy inne niż organizm człowieka, w których materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.

Żywność Modyfikowana Genetycznie jest tematem budzącym ogromne kontrowersje wśród wielu środowisk, zarówno producentów, jak i konsumentów, ponieważ jej wpływ na człowieka i środowisko naturalne jest nie do końca zbadany.

Jest to już drugie spotkanie dotyczące zagadnień GMO, konferencja zorganizowana pod koniec marca z tego cyklu cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Powiat Gnieźnieński stara się aktywnie uczestniczyć w budowaniu społecznej świadomości o znaczeniu i ograniczeniach GMO oraz promowaniu zagadnień związanych z rozwojem rolnictwa ekologicznego.

Spotkanie poprowadziła w imieniu Koalicji Polska Wolna od GMO Nominowany Członek Rady Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodnicząca Zarządu Głównego Ekoland, Prezes Związku św. Franciszka z Asyżu, rolnik ekologiczny - Danuta Pilarska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Polskiego Klubu Ekologicznego, Powiatowego Zarządu Kół Pszczelarzy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, gospodarstw ekologicznych, rodzinnych ogrodów działkowych i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy spotkania obejrzeli film nt. „Zagrożeń ukrytych w posiłkach dla dzieci” oraz „Ziarna prawdy”. Po zakończeniu projekcji dodatkowo osoby chętne mogły udać się do specjalnego autobusu „STOP GMO” i wysłuchać wykładu nt. GMO w formie multimedialnej. W programie przewidziana była również dyskusja i możliwość zadawania pytań prowadzącej. Mamy nadzieję, że mobilna kampania edukacyjna stworzyła możliwość uzyskania rzetelnych informacji na temat zagadnień i konsekwencji związanych z produkcją żywności genetycznie modyfikowanej, ukazując tym samym dbałość o środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka.

Ten artukul pochodzi z serwisu Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska
http://naszesrodowisko.pl

Oto bezposredni odnosnik do tej publikacji:
http://naszesrodowisko.pl/article.php?storyid=116&topicid=1