top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2012/10/9 20:29:00 ( 4451 odsłon )


Starostwo Powiatowe w Gnieźnie -Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski- 
Delegatura w Gnieźnie
Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Gnieźnie
 
 
dnia 23.10.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
 
przy ul. Jana Pawła II 9/10 (sala sesyjna)
 
organizują konferencję i sympozjum dotyczące

Tradycyjnej ochrony roślin i inżynierii genetycznej w rolnictwie oraz zdrowia środowiskowego
 
w imieniu organizatorów serdecznie zaprasza
 
Starosta Gnieźnieński
Dariusz Pilak2010/10/31 14:08:00 ( 4212 odsłon )

W dniu 28 października 2010 r. w Kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie odbyła się konferencja Rośliny Genetycznie Modyfikowane. Była to już druga konferencja z tego cyklu, którą Starostwo Powiatowe – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zorganizował wspólnie z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie. Zarówno ta, jak i poprzednia cieszyła się dużym zainteresowaniem.2010/4/27 13:23:00 ( 4590 odsłon )

W dniu 26.04.2010 r. przy Centrum Kultury eSTeDe odbyło się spotkanie edukacyjno – informacyjne zorganizowane przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) przy udziale Starostwa Powiatowego w Gnieźnie dotyczące Żywności Genetycznie Modyfikowanej.

2010/4/1 13:09:00 ( 4863 odsłon )

W dniu 31 marca odbyła się pierwsza konferencja z cyklu GMO – Genetycznie Modyfikowane Organizmy zorganizowana przez Starostwo Powiatowe (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Polski Klub ekologiczny (Okręg Wielkopolski – koło w Gnieźnie i Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (Oddział Wielkopolski –Delegatura w Gnieźnie).
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*