top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2016/11/10 13:57:59 ( 1646 odsłon )

Pod takim właśnie hasłem w czwartek, 20 października br., Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, wspólnie z Nadleśnictwem Gniezno, zorganizowało akcję sprzątania świata, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez edukacyjnych. Podczas tegorocznej akcji posprzątano Las Miejski.2016/5/17 14:18:49 ( 2003 odsłon )

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, wraz z Nadleśnictwem Gniezno oraz uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie, już po raz czwarty, zorganizowało akcję sadzenia drzew przebiegającą tradycyjnie pod hasłem „100 milionów drzew do 2017 r.”2016/3/8 8:48:50 ( 2251 odsłon )

Wielkopolska  Okręgowa  Izba  Inżynierów  Budownictwa

i

Starostwo  Powiatowe  w  Gnieźnie

zapraszają   na   konferencję pt.

„GOSPODARKA  WODNOŚCIEKOWA”

która  odbędzie

się  dnia  10  marca  2016 r.  w  godz.  10.00 -  14.00 w  sali  sesyjnej  im. Stefana  Wojciecha  Trąpczyńskiego  w  Starostwie  Powiatowym  w  Gnieźnie  ul.  Jana  Pawła  II  9/10

 

Program konferencji:

  1. Otwarcie konferencji 
  2. Rozwój gospodarki wodnościekowej w Izraelu i co z niego wynika dla Polski - prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
  3. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i obiektów kanalizacyjnych oraz parametry do jego projektowania - mgr inż. Roman Ćwiertnia
  4. Panel dyskusyjny i zapytania 

Organizatorzy:

        WOIIB                                               Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Delegatura Gniezno                                Wydział Ochrony Środowiska  


 
 2015/11/16 11:32:26 ( 2654 odsłon )

6 listopada br., uroczyście ogłoszono zwycięzców organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie konkursu „Barwy Przyrody w Obiektywie”! Nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy dla laureatów wręczyła Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński.

Konkurs zorganizowano w ramach przedsięwzięcia pn. „Pogłębianie świadomości ekologicznej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 2015/11/13 14:00:48 ( 2519 odsłon )

Powiat Gnieźnieński zabezpieczył w bieżącym roku 563 tys. zł na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”.

Środki na ten cel pochodzą także z budżetu Miasta Gniezna, gmin powiatu oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Azbest jest odpadem niebezpiecznym, który należy usunąć do 2032 roku.

- Począwszy od 2008 roku, na składowisku odpadów niebezpiecznych unieszkodliwiono już ponad 3 tys. ton wyrobów zawierających azbest, pochodzących z terenu powiatu gnieźnieńskiego – informuje Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – W ostatnich dniach kolejne usunięte z posesji płyty eternitowe zostały przygotowane do transportu, zabezpieczone i wywiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych. W tegorocznej akcji odebrano ich już ponad 500 ton – dodaje dyrektor M. Musiałowicz.

30 października br., miejsce usuwania azbestu ta terenie gminy Gniezno, wizytowali Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński oraz Rafał Skweres członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.

- Powiat Gnieźnieński, w związku z zamiarem kontynuacji zadania w przyszłym roku, wystąpi z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie likwidacji azbestu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. - Dzięki wsparciu gmin oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ilość usuniętego azbestu w naszym powiecie wciąż wzrasta. Co ważne, właściciele posesji nie ponoszą żadnych kosztów, związanych z demontażem i utylizacją płyt eternitowych. Już dziś zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w akcji w 2016 roku – informuje B. Tarczyńska.« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 14 »
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*