top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2014/9/10 15:41:27 ( 3355 odsłon )

Tegoroczne obchody powiatowo-gminnego święta plonów w Kłecku rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył Ks. Biskup Bogdan Wojtuś w parafii pw. św. Jerzego i św. Jadwigi, podczas której dziękowano za udane zbiory i bogaty plon.

Po zakończeniu nabożeństwa spod kościoła wyruszył dożynkowy korowód, prowadzony przez Orkiestrę Powiatu Gnieźnieńskiego. Swoje honorowe miejsce w korowodzie znalazły kolorowe wieńce dożynkowe, reprezentujące poszczególne gminy Powiatu Gnieźnieńskiego oraz sołectwa gminy Kłecko. Wśród dożynkowych gości w korowodzie przeszli także reprezentanci partnerskiego powiatu Teltow-Flaeming: Kornelia Wehlan - Starosta powiatu Teltow-Flaeming; Holger Lademann, drugi zastępca starosty oraz Berndt Schütze, kierownik wydziału d/s rolnictwa.

Barwny korowód przemaszerował na stadion, gdzie odbyła się dalsza część dożynek. Uroczystości obrzędowe rozpoczął Burmistrz Gminy Kłecko Marek Kozicki oraz Starosta Gnieźnieński - Dariusz Pilak. W swoim wystąpieniu włodarz powiatu dziękował rolnikom za ich codzienny trud – „Wielowiekowa tradycja naszego Narodu nakazuje złożyć serdeczne dziękczynienie Bogu i naturze za dary jakimi są owoce pracy ludzkich rąk. Dożynki to przede wszystkim święto rolników, sadowników, ogrodników i działkowców, którzy każdego dnia poprzez swoją ciężką pracę ofiarują nam chleb, owoce i zbiory płynące z polskiej ziemi” – mówił D. Pilak. Starosta wspomniał także o obecnej sytuacji polityczno-społecznej za naszą wschodnią granicą, która dotknęła polskich producentów za sprawa nałożonego na nich embargo.

Po oficjalnym powitaniu, nadszedł czas na tradycyjny obrzęd chleba. Dożynkowy chleb na ręce gospodarzy Gminy i Powiatu wręczyli Starostowie Dożynek - Dorota Marciniak z Mierzewa (gm. Niechanowo) oraz pan Zbigniew Stajkowski z Michalczy (gm. Kłecko) wraz ze starostami gminnymi.

Po tej części uroczystości nastąpił równie podniosły moment w którym wręczono odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane na wniosek Starosty Gnieźnieńskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kłecko przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Starosta Dariusz Pilak wręczył także odznaczenia przyznane rolnikom przez Powiat Gnieźnieński.

Podczas Dożynek przyznano nagrodę dla najlepszego wieńca dożynkowego. Zwycięzcą w tej konkurencji okazał się wieniec z Kiszkowa.Uroczystości dożynkowe w Kłecku, pomimo nie najlepszej pogody, trwały do późnych godzin wieczornych i zakończyły się zabawą przy zespole „Exterus”.

Uczestnicy dożynek mogli zwiedzić stoisko, w którym udzielano porad z zakresu odnawialnych źródeł energii i przeprowadzano konkursy dla dzieci i dorosłych. Stoisko zostało zorganizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią i Polski Klub Ekologiczny - Koło w Gnieźnie w ramach przedsięwzięcia: "Zdrowe powietrze i czysta energia dla wszystkich" dofinansowanego ze środków WFOŚIGW w Poznaniu.

       2013/4/23 13:46:56 ( 3597 odsłon )

 

 W dniu 16 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Nr 1      przy ulicy Żwirki i Wigury w Gnieźnie odbyło się podsumowanie VIII już edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Ekoludek”, którego organizatorami byli Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wraz ze Szkolnym Klubem Przyjaciół Przyrody „Ekoludek”. Patronat nad konkursem objęła pani Sidonia Jędrzejewska Posłanka do Parlamentu Europejskiego. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmiało: „Ekologia – zielone okno na świat”.

Celem konkursu jest kształtowanie i promowanie wśród uczniów placówek specjalnych proekologicznych postaw oraz zaangażowania i aktywnego działania na rzecz ekologii i poprawy środowiska naturalnego, racjonalnej gospodarki odpadami, oszczędności wody oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Ponadto konkurs rozwija wrażliwość estetyczną oraz umiejętności plastycznej wypowiedzi uczniów na ekologiczne tematy.
2013/4/10 11:51:03 ( 3681 odsłon )

     7 kwietnia w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów  Poznańskich odbyła się Gala wieńcząca XII edycję konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. W imieniu Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, uroczystość otworzył Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Nagrody laureatom  konkursu wręczyli: Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Przewodniczący Kapituły konkursu. W gali udział wzięli także Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa2013/3/19 17:23:23 ( 3655 odsłon )

Nowe publikacje Instytutu na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu DOBRY KLIMAT DLA POWIATÓW

„Węgiel brunatny paliwem bez przyszłości

http://www.ine-isd.org.pl/lang/pl/page/broszury/id/18/file/106/option/save/

„Niskoemisyjna Polska. Refleksje autorskie”

http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/_2013_pliki/02/niskoemisyjna_polska_web.pdf

“Rozdroża polskiej Energetyki. Poradnik dla parlamentarzystów”

http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/_2013_pliki/02/rozdroza_web.pdf

“O energetyce przyjaznej  środowisku prawie wszystko. Mały leksykon dla dziennikarzy”

http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/_2013_pliki/02/leksykon_ine_web.pdf2012/8/28 10:58:00 ( 3264 odsłon )

 

UWAGA !!!

7 WRZEŚNIA 2012 R. UPŁYWA TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU "POSESJE, ZAGRODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W BARWACH LATA"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO, KTÓRZY POMYSŁOWO PROWADZĄ OGRÓD I TWORZĄ ATRAKCYJNE PRZYRODNICZO MIEJSCE WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DO POBRANIA  TUTAJ 

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA   TUTAJ

 
Konkurs realizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowywany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.(1) 2 3 4 ... 7 »
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*