*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2017/3/15 12:05:37 ( 385 XOOPS__READS )

ZARZĄD POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

OGŁASZA KONKURS

"OGRÓD W ŚRODKU MIASTA"

REGULAMIN DO POBRANIA TUTAJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIKI: TUTAJ

Załącznik do regulaminu

ZAPRASZAMY !!!!!2017/2/28 9:53:27 ( 585 XOOPS__READS )

REGULAMIN DO POBRANIA TUTAJ

Załącznik do pobrania tutaj

ZAPRASZAMY2017/2/20 15:48:44 ( 452 XOOPS__READS )

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P2016/11/30 9:56:00 ( 482 XOOPS__READS )

Cykl audycji „ Każdy z nas zyska na ochronie środowiska- promocja działań na rzecz ochronny środowiska, przyrody i ekologii na terenie powiatu gnieźnieńskiego i sąsiednich powiatów poprzez emisję audycji radiowych”

W projekcie trwającym od października  do listopada 2016r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  Magdalena Musiałowicz- Dyrektor Wydziału Ochrony  Środowiska oraz Marcin Makohoński- Dyrektor Wydziału  Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji spotykali się ze słuchaczami  Radia Gniezno na żywo cykliczne w  6 audycjach radiowych zawsze o godzinie 15.00. Podsumowaniem audycji były  konkursy dla słuchaczy o szerokiej tematyce z zakresu ochrony środowiska.2016/11/28 9:52:00 ( 514 XOOPS__READS )

W miniony piątek, 25 listopada br. w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zorganizowano konferencję pod nazwą „Biomasa – Złoty Węgiel Powiatu Gnieźnieńskiego”. - Główną ideą spotkania była prezentacja możliwości zastępowania drogich paliw tradycyjnych,

paliwem ekologicznym, w tym przypadku brykietami ze słomy – informuje Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. – To kolejne z szeregu działań realizowanych przez wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, ukierunkowanych na wspieranie inicjatyw służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza – dodaje starosta B. Tarczyńska.« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 42 »
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
INFOOS
publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail