*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2017/5/4 9:49:36 ( 305 XOOPS__READS )

XXII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne organizowane są z okazji Światowego Dnia Ziemi przez Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie oraz Nadleśnictwo Gniezno.

Celem prezentacji jest upowszechnianie wiedzy z ekologii i ochrony przyrody oraz wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata.

21.04.2017 r. prezentacje obejmowały następujące kategorie konkursowe:

  • happening ekologiczny dla przedszkolaków „Słońce, woda, wiatr”,

  • Konkurs plastyczny (klasy I-III) – „Zielona energia czyli moc słońca, wiatru i wody”. Prace zgłoszone do konkursu powinny przedstawiać spostrzeżenia dzieci dotyczące odnawialnych źródeł energii, możliwości wykorzystania energii wiatru, słońca i wody.

  • Konkurs plastyczny (klasy IV-VI) – wykonanie plakatu „Słońce, wiatr i woda  - odnawialna energia alternatywą dla smogu”

  • Turniej klasy IV-VI „Zielona Energia” – szerzenie wiedzy wśród młodego pokolenia i społeczności lokalnej na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystanie OZE (krzyżówka, puzzle OZE, Prezentacja przygotowanego wcześniej plakatu i hasła, 4 zadania dotyczące OZE w oparciu o prezentację ze strony Zielona Energia)

  • Wykonanie ulotki „Energia odnawialna jako alternatywa dla smogu” (gimnazjum)

  • Wykonanie prezentacji multimedialnej lub filmu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w moim powiecie” (szkoły ponadgimnazjalne)

Prezentacje dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. „Propagowanie edukacji ekologicznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w zakresie ochrony środowiska, przyrody i klimatu, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i promocja OZE”.

WYNIKI KONKURSU

PLASTYCZNEGO  KLASY I-III

4 równorzędne nagrody

Dominika Kubicka – SP nr 9 Gniezno

Maja Ostapiak – SP nr 9 Gniezno

Mikołaj Stróżyk – Językowa Szkoła Podstawowa Prymus

Marceli Łączyński – SP nr 12 Gniezno

PLASTYCZNEGO DLA KLAS IV - VI

Wyróżnienia :

  • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie Alicja Kusz
  • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Gnieźnie Maria Borowczyk 
  • Szkoła Podstawowa w Niechanowie Zuzanna Lewandowska

III miejsce Szkoła Podstawowa w Niechanowie Tomasz Majewski

      Szkoła Podstawowa Milenium Mikołaj Praczyk

II miejsce Szkoła Podstawowa w Karniszewie Julia Zygmunt

I miejsce Zespół Szkolno Przedszkolny w Kłecku Zofia Żybura

Turniej klasy IV-VI „Zielona Energia”

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8 Gniezno

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 Gniezno

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 Gniezno

Wykonanie ULOTKI - GIMNAZJUM

Trzy główne nagrody i wyróżnienie

Wyróżnienie  - Aleksandra Wilgosz -  Gimnazjum w Trzemesznie

III miejsce - Weronika Stachowiak  Gimnazjum Kłecko

II miejsce – Julia Jakubowska Gimnazjum Łubowo

I miejsce –  Maja Bogucka  - Gimnazjum Kłecko

WYNIKI KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Trzy główne nagrody:

III miejsce - Mikołaj Nowak i Damian Mazur - ZSP nr 2 w Gnieźnie

II miejsce – Jakub Kierczyński i Krystian Jeruzal - ZSP nr 2 w Gnieźnie

I miejsce – Anna Cyranowicz i Karina Małyszka - III LO w Gnieźnie

Mając na uwadze kształcenie zachowań proekologicznych oraz uwrażliwianie młodzieży na rolę ekologii i ochronę przyrody we współczesnym świecie Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera i koordynuje tego typu konkursy.

Gnieźnieńskie Prezentacje budzą duże zainteresowanie wśród młodzieży, motywują do podejmowania twórczych działań w świetle rozważań ekologicznych oraz mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej. Biorąc pod uwagę różnorodność (plastyczny, wiedzy) i charakter konkursu każda placówka może znaleźć coś dla siebie.

Propagowanie odnawialnych źródeł energii jest traktowane jako jeden z elementów funkcjonalnych racjonalnego korzystania z zasobów przyrody. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na polskim rynku wynika z jednej strony z wymogów UE,

Ważne jest by wśród młodych ludzi kształcić umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, inspirować do poszerzania wiedzy, motywować do pracy twórczej oraz rozwijać wrażliwość na otaczającą przyrodę i do tego z całą pewnością przyczynia się konkurs Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.2017/5/4 9:43:40 ( 286 XOOPS__READS )

„Przyroda to najlepszy ekolog” pod takim hasłem odbyła się XII edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego Ekoludek organizowanego przez Starostwo Powiatowe - Wydział Ochrony Środowiska oraz Szkolny Klub Przyjaciół Przyrody „Ekoludek” mieszczący się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja edukacji proekologicznej i kształtowanie prawidłowych postaw wobec świata przyrody wśród wychowanków specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych i warsztatów terapii zajęciowej. Tegoroczna tematyka konkursu jest propozycją obserwowania i naśladowania świata przyrody, który najpiękniej i najlepiej uczy nas ekologicznych zachowań. Słowo ekologia na stałe wpisało się do codziennego słownika. Konkurs spotyka się z dużą aprobatą i zainteresowaniem wśród placówek oświatowych. Do konkursu przystąpiły następujące placówki specjalne z Powiatu Gnieźnieńskiego: WTZ z Gniezna, SOSW nr 1 z Gniezna, SOSW nr 2 z Gniezna,  SOSW z Kłecka, WTZ z Kłecka oraz placówki spoza naszego powiatu: SOSW ze Słupcy i ZSS z Wrześni. Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał Wicestarosta Gnieźnieński – Jerzy Berlik gratulując uczestnikom wykonania ciekawych prac i zaangażowania w sprawy ekologii.

Skala i ponadlokalny charakter konkursu świadczy o dużym zainteresowaniu i chęci propagowania idei ekologicznych. W tym roku, na konkurs wpłynęło 80 prac plastycznych. Wszystkie były kolorowe i zgodne z motywem przewodnim konkursu. Po wnikliwych obradach komisja konkursowa przyznała nagrody:

I miejsce – Angelika Nowicka – WTZ Kłecko

II miejsce – Rafał Chudziński – WTZ Gniezno

III miejsce – Adrian Szymski – SOSW nr 2 Gniezno

Nagrody Specjalne im. Michała Jacoszka otrzymali:

Magdalena Zajdler – SOSW Kłecko

Joanna Zielazna WTZ Gniezno

Michał Lewandowski SOSW Słupca

Dominik Kuchowicz – SOSW nr 1 Gniezno

Nagrody uczestnikom wręczały: Magdalena Musiałowicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Brygida Wieczorek – Starszy Wizytator z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Kamilla Kropidłowska  - Dyrektor SOSW nr 1 w Gnieźnie.

Konkursowi towarzyszyły ekoprezentacje sceniczne wykonane przez:

SOSW ze Słupcy „Przyszłość ziemi zależy od nas”

SOSW z Kłecka „Przyroda – pogromca smogu”

SOSW nr 1 Gniezno „Drzewo, które umiało dawać”

SOSW nr 2 „O tym jak do pięknej rzeki człowiek wpuścił brudne ścieki”.

Z całą pewnością można stwierdzić, ze tegoroczna edycja, biorąc pod uwagę całą oprawę artystyczną począwszy od występów uczestników, ciekawych prac poprzez pięknie udekorowaną salę dostarczyła sporej porcji emocji i wrażeń oraz wzmocniła zainteresowania przyrodnicze.

Konkurs zorganizowano w ramach przedsięwzięcia pn. Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą oraz propagujące działania przyjazne środowisku na terenie powiatu gnieźnieńskiego” i dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.2017/4/25 13:34:51 ( 407 XOOPS__READS )

Wychodząc naprzeciw potrzebie propagowania świadomości ekologicznej wśród młodych ludzi Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego po raz szesnasty zorganizowali Powiatowy Konkurs Ekologiczny z wiedzy ekologicznej.

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

Finał odbył się w dniu 21 kwietnia 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącego. Tego dnia przybyły reprezentacje z 5 placówek oświatowych ( I LO, III LO, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSOiZ w Trzemesznie).

Etap powiatowy składał się z dwóch części: pisemnej – test dla wszystkich uczestników oraz ustnej – do której przeszło pięciu najlepszych uczniów z części pisemnej. Uczestnicy części ustnej odpowiadali na pytania zadane w formie multimedialnej.

Suma punktów w poszczególnych etapach pozwoliła wyłonić zwycięzców:

I miejsce – Kaja Magoń – I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie

II miejsce – Bartosz Wieczorek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie

III miejsce – Klaudia Nowak – Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie

IV miejsce – Klaudia Kirszner – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie

V miejsce – Jakub Kierczyński – Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Konkurs zorganizowano w ramach przedsięwzięcia pn. Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą oraz propagujące działania przyjazne środowisku na terenie powiatu gnieźnieńskiego” i dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ze względu na atrakcyjne nagrody (rower, tablet, książki) pytania konkursowe dotyczyły m.in. zagadnień z zakresu szeroko rozumianej ochrony przyrody, ochrony powietrza, wód i ochrony klimatu.

Konkursowi towarzyszył wykład prof. Antoniego Zajdla z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie dotyczący zanieczyszczeń powietrza, prezentacja przedstawiona przez studenta III roku inżynierii środowiska PWSZ w Gnieźnie - Bartosza Kołodzieja z projektem realizowanym w PWSZ w Gnieźnie - "Monitoring jakości powietrza Gniezna" oraz wystawa gazetek szkolnych Eko-orlik.

Udział w konkursie ekologicznym potwierdza, że młodzież ma aktywne podejście do ochrony środowiska. Poprzez konkurs nie tylko poznaje świat, ale także ma możliwość kształtowania wzorców i idei przyjaznych ekologii.2017/4/7 15:01:25 ( 448 XOOPS__READS )

Wychodząc naprzeciw potrzebie wspierania ogromnej roli ekologicznej drzew z okazji obchodów Święta Lasu, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska oraz Nadleśnictwo Gniezno zorganizowało akcję sadzenia lasu. Wzięli w niej udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska.

„Bardzo cieszę się, że uczniowie z tej szkoły tu przyjechali. Sądzę, że jest to dla nich pewna satysfakcja, bo mają możliwość posadzenia drzewka i być może za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat sami przyjadą ze swoimi dziećmi i zobaczą posadzone przez siebie drzewo. Ja im za to bardzo dziękuję, podziękowania należą się także Nadleśnictwu Gniezno, którego pracownicy przygotowali teren do sadzenia i same sadzonki oraz pokazali, jak należy sadzić drzewa. Liczę, że wszystkie drzewka się przyjmą i będą rosły długie lata” – powiedziała Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński.

- Sadzenie drzew to jak narodziny nowego dziecka. Jest to początek nowego lasu. Zadaniem leśniczego jest m.in. pielęgnowanie drzew, ale i sadzenie tych nowych. Musimy mieć świadomość, że praca, którą dziś wykonaliśmy nie będzie służyła nam, ale kolejnym pokoleniom - podkreślił nadleśniczy Marek Michalak z Nadleśnictwa w Gnieźnie. - Podczas tegorocznej akcji zasadzono ok. 1400 sztuk 2-letniej sadzonki sosny, a w ciągu pięciu lat – bilans wynosi ok. 10 500sadzonek. By ocenić efekty dotychczasowej współpracy Starosta Gnieźnieński z Nadleśniczym Nadleśnictwa Gniezno udali się na plantację sosny i dębu posadzonych w poprzednich latach.

Z całą pewnością można stwierdzić że wtorkowa akcja przyczyniła się do ukazania przyrodniczych i społecznych funkcji lasu.

Akcję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. „Konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedze ekologiczną i przyrodniczą oraz propagujące działania na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.2017/4/5 11:21:01 ( 421 XOOPS__READS )

Pod takim hasłem dnia 4.04.2017 r. nad Jeziorem Winiary Królewskie Morsy Gniezno przebrani w ciekawe stroje żwawo wskoczyli do wody i oficjalnie zakończyli sezon morsowy.

Do akcji dołączył się Klub Wędkarski Spławik Gniezno, który o samym świcie rozpoczął sezon wędkarski biorąc udział w zawodach. Wsparcie i bezpieczeństwo dla zawodników zapewnili strażnicy ze Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego.

Całej akcji przyświecał szczytny cel - zbiórka pieniędzy na leczenie Olimpii Niewiadomskiej, która cierpi na tzw. zespół krótkiego jelita.

Pogoda i nastroje dopisały, a wędkarze mogli pochwalić się „taaaką rybą”. Gratulujemy.« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 42 »
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
INFOOS
publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail