top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2010/4/1 13:09:00 ( 4689 odsłon )

W dniu 31 marca odbyła się pierwsza konferencja z cyklu GMO – Genetycznie Modyfikowane Organizmy zorganizowana przez Starostwo Powiatowe (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Polski Klub ekologiczny (Okręg Wielkopolski – koło w Gnieźnie i Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (Oddział Wielkopolski –Delegatura w Gnieźnie).
2009/12/2 13:05:00 ( 3398 odsłon )

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przypomina o konieczności przedłożenia zbiorczego zestawienia danych, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251; ze zm.) Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.2009/10/26 12:30:00 ( 3608 odsłon )

Projekt Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego2009/10/25 12:28:00 ( 3562 odsłon )

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, 23 października br. odbyła się debata zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, która dotyczyła możliwości używania na jeziorach powiatu gnieźnieńskiego łodzi napędzanych silnikami spalinowymi.
2008/8/25 11:57:00 ( 4002 odsłon )

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przypomina o obowiązku rejestracji zwierząt należących do gatunków zagrożonych wymarciem (tzw. CITES).« 1 ... 43 44 45 (46)
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*