top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2010/7/8 13:40:00 ( 3878 odsłon )

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania promuje funkcjonalne rozwiązania wdrożone przez jednostki administracji samorządowej.
Przedmiotem oceny są przykłady innowacyjnych przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości, efektywności i dostępności dostarczanych usług.
2010/6/13 13:35:00 ( 4060 odsłon )

W piątek tj. 11 czerwca 2010 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjno – Rekreacyjnym „POLIGON” przy „OLKÓWCE”, odbyło się podsumowanie X edycji konkursu Ekolider, którego współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa wraz z Polskim Klubem Ekologicznym, Okręg Wielkopolski, Koło w Gnieźnie, Urzędem Miejskim w Gnieźnie oraz Nadleśnictwem Gniezno.2010/6/2 13:33:00 ( 2901 odsłon )

Posiadanie żywych ssaków, ptaków, gadów i płazów należących do gatunków objętych ochroną na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, wymaga zgłoszenia ich do rejestru w Starostwie Powiatowym.
2010/5/19 13:30:00 ( 2815 odsłon )

W dniach 17 - 21 maja w ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” w powiecie gnieźnieńskim przebywała delegacja z Ukrainy.

2010/5/13 13:25:00 ( 4491 odsłon )

W dniu 11 maja 2010r. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Nadleśnictwem Gniezno zorganizowali MAJÓWKĘ W LESIE – SPRZĄTANIE ŚWIATA. Celem sprzątania świata jest budowanie społecznej świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
« 1 ... 41 42 43 (44) 45 46 »
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*