*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2010/4/27 13:23:00 ( 3393 XOOPS__READS )

W dniu 26.04.2010 r. przy Centrum Kultury eSTeDe odbyło się spotkanie edukacyjno – informacyjne zorganizowane przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) przy udziale Starostwa Powiatowego w Gnieźnie dotyczące Żywności Genetycznie Modyfikowanej.

2010/4/23 15:21:00 ( 2898 XOOPS__READS )

W dniu 22 kwietnia 2010r. w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie odbył się finał IX edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego. Organizatorami konkursu są I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Gnieźnie oraz Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
2010/4/22 13:18:00 ( 3177 XOOPS__READS )

W dniu 21.04.2010r. odbyło się podsumowanie piątej edycji Powiatowego Ekologicznego Konkursu Plastycznego na temat „Nie marnuję – segreguję!”, który Szkolny Klub Przyjaciół Przyrody „Ekoludek” Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie organizuje wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.2010/4/3 13:11:00 ( 3283 XOOPS__READS )

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi po raz XV odbyły się Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne zorganizowane przez Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie przy współudziale Starostwa Powiatowego. Tegoroczny temat przewodni konkursu to „Ogród Ekologiczny – czyli powrót do źródeł”.2010/4/1 13:09:00 ( 3663 XOOPS__READS )

W dniu 31 marca odbyła się pierwsza konferencja z cyklu GMO – Genetycznie Modyfikowane Organizmy zorganizowana przez Starostwo Powiatowe (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Polski Klub ekologiczny (Okręg Wielkopolski – koło w Gnieźnie i Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (Oddział Wielkopolski –Delegatura w Gnieźnie).
« 1 ... 36 37 38 (39) 40 »
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych w zakresie budownictwa wodnego...
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
INFOOS
publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail