*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2011/10/31 11:30:00 ( 2015 XOOPS__READS )

Złota jesień uważana jest za jedną z najpiękniejszych pór roku. Bogactwo jej barw przyozdabia nasz gnieźnieński krajobraz.

Konkurs miał za zadanie wypromować wygląd, estetykę i zagospodarowanie posesji i zagród wiejskich na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Konkurs składał się z dwóch etapów:

- pierwszy polegał na weryfikacji formularzy zgłoszenia wraz ze zdjęciami i wybór wyróżniających się posesji lub zagród wiejskich;

- drugi obejmował wizytację wybranych posesji lub zagród wiejskich.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie w terminie do 14 października 2011 r. na formularzu zgłoszenia wraz ze zdjęciem posesji.

W dniach 25 i 27.10.2011 r. powołana przez Starostę Komisja Konkursowa przeprowadziła wizytację wybranych posesji i zagród wiejskich.

W dniu 28.10.2011 r. dokonano oceny poszczególnych kryteriów. Przedmiotem oceny w konkursie był:

- stan budynku (ogólny wygląd, architektura, elewacja, pokrycie dachowe),

- mała architektura (ogólny wygląd: altany ogrodowe, domki gospodarcze)

- zagospodarowanie zagrody wiejskiej (otoczenie: podwórze, dojazd, ogrodzenie, stan trawników, chodników)

- ogród kwiatowy, ogród warzywny, sad przydomowy

- część przeznaczona na wypoczynek i rekreację (huśtawki, ławki, fontanny, posągi, piaskownice)

- ład i porządek w obejściu.

O wyniku zdecydowała suma ocen wszystkich kryteriów.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 3 nagrody główne i wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas spotkania „WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA W PIGUŁCE” W DNIU 8.11.2011r. O GODZ. 10.00 W SALI SESYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W GNIEŹNIE, przy ul. Jana Pawła II 9/10.2011/10/27 19:11:00 ( 2213 XOOPS__READS )

SERDECZNIE ZAPRASZAMY2011/10/19 15:55:00 ( 3675 XOOPS__READS )

W dniu 18 października 2011 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyła się konferencja dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii. Konferencję zorganizował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie. Uczestników konferencji powitała Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Magdalena Musiałowicz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele miast i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie, Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Zarządu Kół Pszczelarzy, Nadleśnictwa Gniezno, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, gospodarstw ekologicznych i koła ekologicznego z I Liceum Ogólnokształcącego oraz mieszkańcy Powiatu interesujący się tematyką odnawialnych źródeł energii.

 2011/10/13 20:51:00 ( 3318 XOOPS__READS )

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski – Koło w Gnieźnie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Wielkopolski – Delegatura w Gnieźnie serdecznie zapraszają na konferencję dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii, która odbędzie się w dniu 18 października 2011 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Program konferencji:

9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00-10.15 – Otwarcie konferencji

10.15 – 11.00 – „Energetyka wiatrowa – szansą dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”

mgr inż. Piotr Dziamski, Specjalista ds. energetyki wiatrowej, Instytut Energetyki Odnawialnej

11.00 – 11.45 – „Rozproszony system energii szansą dla powiatów”

mgr Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju

11.45 – 12.00 – Panel dyskusyjny

12.00 – 12.30 Przerwa

12.30 – 14.00 – „Wykorzystanie energii solarnej w Wielkopolsce na przykładzie kolektorów słonecznych” mgr Krzysztof Frąszczak, Specjalista ds. kolektorów słonecznych, współautor projektu Akademia Słońca.2011/10/6 13:30:00 ( 2758 XOOPS__READS )

We wrześniu w Wielkopolsce rusza druga edycja projektu AKADEMIA SŁOŃCA, który, jak zapewniają Organizatorzy we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, podniesie wiedzę Wielkopolan z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) na przykładzie kolektorów słonecznych.

 

Starostwo Powiatowe zaprasza wszystkich mieszkańców, których interesuje tematyka solarna, do udziału w bezpłatnym szkoleniu w dniu: 18.10.2011 r. o godzinie 12:30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.« 1 ... 32 33 34 (35) 36 37 38 ... 43 »
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
INFOOS
publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail