*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2016/4/8 8:36:30 ( 804 XOOPS__READS )

Gospodarka wodnościekowa to hasło konferencji, która odbyła się 10 marca br., w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Spotkanie wspólnie otworzyli Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński i Jerzy Stroński, zastępca przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W cieszącej się dużym zainteresowaniem konferencji uczestniczyli między innymi przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorcy, reprezentanci zakładów gospodarki komunalnej, gospodarstw rolnych i spółdzielni oraz wykładowcy akademiccy i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.                                        2016/3/21 10:34:07 ( 786 XOOPS__READS )2016/3/8 8:48:50 ( 1046 XOOPS__READS )

Wielkopolska  Okręgowa  Izba  Inżynierów  Budownictwa

i

Starostwo  Powiatowe  w  Gnieźnie

zapraszają   na   konferencję pt.

„GOSPODARKA  WODNOŚCIEKOWA”

która  odbędzie

się  dnia  10  marca  2016 r.  w  godz.  10.00 -  14.00 w  sali  sesyjnej  im. Stefana  Wojciecha  Trąpczyńskiego  w  Starostwie  Powiatowym  w  Gnieźnie  ul.  Jana  Pawła  II  9/10

 

Program konferencji:

  1. Otwarcie konferencji 
  2. Rozwój gospodarki wodnościekowej w Izraelu i co z niego wynika dla Polski - prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
  3. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i obiektów kanalizacyjnych oraz parametry do jego projektowania - mgr inż. Roman Ćwiertnia
  4. Panel dyskusyjny i zapytania 

Organizatorzy:

        WOIIB                                               Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Delegatura Gniezno                                Wydział Ochrony Środowiska  


 
 2016/3/2 13:11:03 ( 909 XOOPS__READS )

O możliwości wykorzystania energii gorących wód podziemnych dyskutowano podczas konferencji pn. „Elektrociepłownia geotermalna – szansą rozwoju Regionu Wielkopolskiego”,która odbyła się 16 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Patronat nad konferencją objęła Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński.2016/2/11 10:11:00 ( 882 XOOPS__READS )

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zachęca do udziału w konkursie fotograficznym pn.:

Rodzina – Natura - Ekologia

Celem konkursu jest ukazanie rodziny w aspekcie troski o naturę i ekologię poprzez działania związane z racjonalną gospodarką odpadami, prawidłową gospodarką wodną, ochroną przyrody oraz kształtowaniem postaw proekologicznych w rodzinie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych.

Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia wykonane przez niego samodzielnie w formie odbitek kolorowych lub czarno – białych w formacie 15x21cm (maksymalnie 24x30cm) terminie do dnia 14 marca 2016 r. na adres Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu dostępnym TUTAJ

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 35 »
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych w zakresie budownictwa wodnego...
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
INFOOS
publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail