*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2016/5/17 14:18:49 ( 876 XOOPS__READS )

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, wraz z Nadleśnictwem Gniezno oraz uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie, już po raz czwarty, zorganizowało akcję sadzenia drzew przebiegającą tradycyjnie pod hasłem „100 milionów drzew do 2017 r.”2016/4/8 8:42:57 ( 915 XOOPS__READS )

21 marca br., w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie obchodzony był Narodowy Dzień Życia przebiegający pod hasłem "Naturalnie Rodzina".

W ramach spotkania uroczyście podsumowano organizowany przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego konkurs fotograficzny pn. Rodzina-Natura-Ekologia.

                           2016/4/8 8:36:30 ( 854 XOOPS__READS )

Gospodarka wodnościekowa to hasło konferencji, która odbyła się 10 marca br., w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Spotkanie wspólnie otworzyli Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński i Jerzy Stroński, zastępca przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W cieszącej się dużym zainteresowaniem konferencji uczestniczyli między innymi przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorcy, reprezentanci zakładów gospodarki komunalnej, gospodarstw rolnych i spółdzielni oraz wykładowcy akademiccy i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.                                        2016/3/21 10:34:07 ( 828 XOOPS__READS )2016/3/8 8:48:50 ( 1133 XOOPS__READS )

Wielkopolska  Okręgowa  Izba  Inżynierów  Budownictwa

i

Starostwo  Powiatowe  w  Gnieźnie

zapraszają   na   konferencję pt.

„GOSPODARKA  WODNOŚCIEKOWA”

która  odbędzie

się  dnia  10  marca  2016 r.  w  godz.  10.00 -  14.00 w  sali  sesyjnej  im. Stefana  Wojciecha  Trąpczyńskiego  w  Starostwie  Powiatowym  w  Gnieźnie  ul.  Jana  Pawła  II  9/10

 

Program konferencji:

  1. Otwarcie konferencji 
  2. Rozwój gospodarki wodnościekowej w Izraelu i co z niego wynika dla Polski - prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski
  3. Eksploatacja systemu kanalizacyjnego i obiektów kanalizacyjnych oraz parametry do jego projektowania - mgr inż. Roman Ćwiertnia
  4. Panel dyskusyjny i zapytania 

Organizatorzy:

        WOIIB                                               Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Delegatura Gniezno                                Wydział Ochrony Środowiska  


 
 « 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 36 »
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych w zakresie budownictwa wodnego...
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
INFOOS
publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail