*
top
Menu
OS
Ochrona środowiska, to „właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody,
w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów".
 
aktualnosci

Aktualności

2017/5/24 9:30:28 ( 151 XOOPS__READS )

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY pn. „Siła przyrody”

Ideą konkursu jest udokumentowanie piękna przyrody, walorów wybranych obszarów i miejsc cennych przyrodniczo oraz możliwości jej wykorzystania dla OZE.

Uczestnikiem konkursu może być uczeń liceum ogólnokształcącego, szkoły ponadgimnazjalnej i student uczelni wyższej.

Konkurs skierowany jest do miłośników przyrody, fotografii i pasjonatów OZE zarazem.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia

29 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Ochrony Środowiska

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

z dopiskiem: „Siła przyrody”

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie  pod numerem telefonu: 61 424 07 48.

Czekają atrakcyjne nagrody !!!                                        ZAPRASZAMY

REGULAMIN2017/5/19 12:49:40 ( 167 XOOPS__READS )

Dnia 17.05.2017 r. o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  odbyło się posiedzenie kapituły XVII edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego Ekolider. Kapituła konkursu, w której oprócz organizatorów uczestniczył przedstawiciel mediów, wyłoniła najlepszych Ekoliderów, przyznała również tytuły Mecenasa Przyrody.

Konkurs organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Gnieźnie, Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno i Polski Związek Łowiecki.

Idea konkursu opiera się na działaniach w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i uświadamia dzieciom i młodzieży w jaki sposób należy dbać o środowisko przyrodnicze. EKOLIDER obejmuje wiele kategorii: odzysk surowców wtórnych, odzysk nakrętek od butelek PET, kronikę aktywności ekologicznej, pomoc zwierzętom leśnym, zbiórkę zużytych baterii oraz „ekolans”, czyli pomysł na propagowanie inicjatyw i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział 22 placówki oświatowe z Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego, od szczebla przedszkola do szkoły gimnazjalnej (12 przedszkoli, 8 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 5008 wychowanków).

(W edycji 2016/2017 zebrano 73,2 ton surowców wtórnych, ok. 11 ton karmy, 47 szt. budek lęgowych, 2 szt. karmników.)

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla najlepszych EKOLIDERÓW nastąpi 9 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 na terenie Nadleśnictwa Gniezno.2017/5/10 13:42:22 ( 154 XOOPS__READS )

PRZYRODA TO NAJLEPSZY EKOLOG

Od 8 maja 2017 r. w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica 12a w Gnieźnie można podziwiać wystawę będącą owocem XII edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego Ekoludek zorganizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Szkolny oraz Szkolny Klub Przyjaciół Przyrody „Ekoludek” mieszczący się przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie.

Na wystawie prezentowanych jest 80 prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs z 7 placówek specjalnych, z powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego i wrzesińskiego: WTZ z Gniezna, SOSW nr 1 z Gniezna, SOSW nr 2 z Gniezna, SOSW z Kłecka, WTZ z Kłecka, SOSW ze Słupcy i ZSS z Wrześni. Podsumowanie konkursu odbyło 25 kwietnia 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie.

Po wnikliwych obradach komisja konkursowa przyznała nagrody:

I miejsce: Angelika Nowicka  (WTZ Kłecko)

II miejsce: Rafał Chudziński  (WTZ Gniezno)

III miejsce: Adrian Szymski  (SOSW nr 2 Gniezno)

Nagrody specjalne im. M. Jacoszka otrzymali:

Magdalena Zajdler  (SOSW Kłecko)
Joanna Zielazna  (WTZ Gniezno)
Michał Lewandowski (SOSW Słupca)
Dominik Kuchowicz  (SOSW nr 1 Gniezno)

Wystawę można zwiedzać w dniach i godzinach udostępniania Filii nr 2 BPMG do 31 maja 2017 r.

ZAPRASZAMY2017/5/5 14:02:02 ( 156 XOOPS__READS )

W sobotnie popołudnie przedszkolaki z Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie wraz z rodzicami i Stowarzyszeniem Wędkarskim „Złoty Lin” nad Jeziorem Malicz posadziły 32 drzewa (jarząby pospolite i lipy). Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Andrzej Lisiecki – Prezes Stowarzyszenia „Złoty Lin”.

W akcji uczestniczyła Magdalena Musiałowicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, która zwróciła uwagę na szczególną rolę drzew i potrzebę propagowania edukacji ekologicznej od najmłodszych lat. Każdy z uczestników otrzymał medal małego przyrodnika oraz upominek. Po skończonej akcji przy ognisku podczas pieczenia kiełbasek i śpiewach wszyscy cieszyli się pięknem krajobrazu.2017/5/4 9:49:36 ( 160 XOOPS__READS )

XXII Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne organizowane są z okazji Światowego Dnia Ziemi przez Polski Klub Ekologiczny – Koło w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urząd Miejski w Gnieźnie oraz Nadleśnictwo Gniezno.

Celem prezentacji jest upowszechnianie wiedzy z ekologii i ochrony przyrody oraz wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata.

21.04.2017 r. prezentacje obejmowały następujące kategorie konkursowe:

  • happening ekologiczny dla przedszkolaków „Słońce, woda, wiatr”,

  • Konkurs plastyczny (klasy I-III) – „Zielona energia czyli moc słońca, wiatru i wody”. Prace zgłoszone do konkursu powinny przedstawiać spostrzeżenia dzieci dotyczące odnawialnych źródeł energii, możliwości wykorzystania energii wiatru, słońca i wody.

  • Konkurs plastyczny (klasy IV-VI) – wykonanie plakatu „Słońce, wiatr i woda  - odnawialna energia alternatywą dla smogu”

  • Turniej klasy IV-VI „Zielona Energia” – szerzenie wiedzy wśród młodego pokolenia i społeczności lokalnej na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystanie OZE (krzyżówka, puzzle OZE, Prezentacja przygotowanego wcześniej plakatu i hasła, 4 zadania dotyczące OZE w oparciu o prezentację ze strony Zielona Energia)

  • Wykonanie ulotki „Energia odnawialna jako alternatywa dla smogu” (gimnazjum)

  • Wykonanie prezentacji multimedialnej lub filmu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w moim powiecie” (szkoły ponadgimnazjalne)

Prezentacje dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. „Propagowanie edukacji ekologicznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w zakresie ochrony środowiska, przyrody i klimatu, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i promocja OZE”.

WYNIKI KONKURSU

PLASTYCZNEGO  KLASY I-III

4 równorzędne nagrody

Dominika Kubicka – SP nr 9 Gniezno

Maja Ostapiak – SP nr 9 Gniezno

Mikołaj Stróżyk – Językowa Szkoła Podstawowa Prymus

Marceli Łączyński – SP nr 12 Gniezno

PLASTYCZNEGO DLA KLAS IV - VI

Wyróżnienia :

  • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie Alicja Kusz
  • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Gnieźnie Maria Borowczyk 
  • Szkoła Podstawowa w Niechanowie Zuzanna Lewandowska

III miejsce Szkoła Podstawowa w Niechanowie Tomasz Majewski

      Szkoła Podstawowa Milenium Mikołaj Praczyk

II miejsce Szkoła Podstawowa w Karniszewie Julia Zygmunt

I miejsce Zespół Szkolno Przedszkolny w Kłecku Zofia Żybura

Turniej klasy IV-VI „Zielona Energia”

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8 Gniezno

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 Gniezno

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 Gniezno

Wykonanie ULOTKI - GIMNAZJUM

Trzy główne nagrody i wyróżnienie

Wyróżnienie  - Aleksandra Wilgosz -  Gimnazjum w Trzemesznie

III miejsce - Weronika Stachowiak  Gimnazjum Kłecko

II miejsce – Julia Jakubowska Gimnazjum Łubowo

I miejsce –  Maja Bogucka  - Gimnazjum Kłecko

WYNIKI KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Trzy główne nagrody:

III miejsce - Mikołaj Nowak i Damian Mazur - ZSP nr 2 w Gnieźnie

II miejsce – Jakub Kierczyński i Krystian Jeruzal - ZSP nr 2 w Gnieźnie

I miejsce – Anna Cyranowicz i Karina Małyszka - III LO w Gnieźnie

Mając na uwadze kształcenie zachowań proekologicznych oraz uwrażliwianie młodzieży na rolę ekologii i ochronę przyrody we współczesnym świecie Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera i koordynuje tego typu konkursy.

Gnieźnieńskie Prezentacje budzą duże zainteresowanie wśród młodzieży, motywują do podejmowania twórczych działań w świetle rozważań ekologicznych oraz mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej. Biorąc pod uwagę różnorodność (plastyczny, wiedzy) i charakter konkursu każda placówka może znaleźć coś dla siebie.

Propagowanie odnawialnych źródeł energii jest traktowane jako jeden z elementów funkcjonalnych racjonalnego korzystania z zasobów przyrody. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na polskim rynku wynika z jednej strony z wymogów UE,

Ważne jest by wśród młodych ludzi kształcić umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, inspirować do poszerzania wiedzy, motywować do pracy twórczej oraz rozwijać wrażliwość na otaczającą przyrodę i do tego z całą pewnością przyczynia się konkurs Gnieźnieńskie Prezentacje Ekologiczne organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.« 1 2 (3) 4 5 6 ... 39 »
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych w zakresie budownictwa wodnego...
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
INFOOS
publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail