top
Menu

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego

Jeśli posiadasz informacje na temat kłusownictwa, wypuszczania ścieków lub dzikich wysypisk śmieci na terenie powiatu skontaktuj się z Nami!

 
Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego pełni dyżur w każdą środę od 8.30-10.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 , p. 0.21

Komendant Społecznej Strazy Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego - Zenon Pieterek  605 697 426

Społeczna Straż Rybacka działa społecznie od 2000 r. współpracując m.in. w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie (Wydziałem Ochrony Środowiska), Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską oraz Państwową Strażą Rybacką.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie.

Terenem działania straży są wody śródlądowe położone na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie od 17 lat corocznie wspiera i dofinansowuje działalność Społecznej Straży Rybackiej poprzez zakup umundurowania, sprzętu specjalistycznego i wyposażenia technicznego, zapewnia pomieszczenia biurowe i garażowe, opłaty za media, dofinansowuje naprawy i przeglądy sprzętu używanego do przeprowadzania kontroli, ponadto zaopatruje strażników w legitymacje, odznaki identyfikacyjne oraz ubezpiecza strażników od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas pełnienia służby.

Dnia 16 marca 2017 r. odbyła się uroczystość mająca na celu podziękowanie za długoletnią, bezinteresowną współpracę na rzecz ochrony wód śródlądowych strażnikom Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego, w szczególności Komendantowi Andrzejowi Kowalskiemu i Zastępcy Komendanta Dariuszowi Frankowskiemu.

Tego dnia Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska na stanowisko nowego Komendanta powołała Zenona Pieterek. Zenon Pieterek wspólnie z pierwszym Komendantem ś.p. Zbigniewem Misiorem uczestniczył w tworzeniu Społecznej Straży Rybackiej, zna jej zadania, system organizacyjny i podstawy prawne. Posiada 22 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim, jest emerytowanym policjantem z doświadczeniem Komendanta Komisariatu Kolejowo – Gminnego w Gnieźnie oraz Komendanta Komisariatu Policji w Trzemesznie.

Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska wyraziła swoje przekonanie, ze nowy komendant nie tylko będzie czuwał nad bezpieczeństwem i zwalczał kłusownictwo, ale będzie dbał o środowisko i wspierał edukację ekologiczną w tym zakresie. Nowy komendant przedstawił plany działania straży kładąc główny nacisk na ochronę środowiska i zapobieganie jego degradacji. Stwierdził, że postara się sprostać oczekiwaniom Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego i nie zawieść pokładanych w nim nadziei. Zwrócił także uwagę na efektywną współpracę z Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, Nadleśnictwem Gniezno, a przede wszystkim z Państwową Strażą Rybacką reprezentowaną przez Sylwestra Jackowiaka Komendanta Posterunku Rejonowego w Pobiedziskach.

Zastępcą Pana Komendanta na jego wniosek został Damian Marciniak, który był strażnikiem i bardzo dobrze zna środowisko wędkarskie i rybackie.

W szeregi straży wstąpiło 4 nowych strażników. „Gratuluję podjęcia decyzji, wyrażam przekonanie że działania podjęte w straży przyniosą Panom dużo satysfakcji”- podkreśliła Starosta. Obecnie straż liczy 10 strażników.

Mając na uwadze dbałość o prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodnej, bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami powiatu i przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska liczę na udaną współpracę Wydziału Ochrony Środowiska i Społecznej Straży Rybackiej w tym zakresie – dodała Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

17 lat istnienia Społecznej Straży Rybackiej, to bez wątpienia niezwykle cenny czas poczucia odpowiedzialności za ochronę środowiska. Społeczna Straż Rybacka pełni szczególną misję, służąc wędkarzom, osobom wypoczywającym nad jeziorami oraz miłośnikom przyrody.

Z okazji Dnia Wędkarza i Pierwszego dnia Wiosny wszystkim miłośnikom ryb i wędkowania złożono serdeczne życzenia.


15-lecie SPOŁECZNEJ STRAZY RYBACKIEJ POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Od 15 lat na terenie powiatu gnieźnieńskiego działa Społeczna Straż Rybacka. Z okazji tegorocznego jubileuszu w Centrum Kultury eSTeDe w Gnieźnie odbyło się uroczyste spotkanie, na którym podsumowano kilkanaście lat działalności straży oraz zaprezentowano plan tegorocznych działań.

Jubileuszowi towarzyszyła wystawa fotografii autorstwa Przemysława Degórskiego ukazująca unikalne widoki wód powiatu gnieźnieńskiego.

Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego została powołana w 2000 roku, z inicjatywy śp. Zbigniewa Misiora, który do roku 2012 pełnił w straży funkcję jej pierwszego komendanta oraz śp. Jacka Marciniaka, ówczesnego starosty gnieźnieńskiego. – Społeczna Straż Rybacka zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie – tłumaczy Andrzej Kowalski, komendant SSR. - Od minionych piętnastu lat straż działa nieprzerwanie na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa wód powiatu gnieźnieńskiego, a przede wszystkim pomaga w zwalczaniu kłusownictwa. Ściśle współpracujemy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska oraz innymi służbami.

Jak wyjaśnia Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie corocznie wspiera i dofinansowuje działalność Społecznej Straży Rybackiej poprzez zakup umundurowania, sprzętu specjalistycznego i wyposażenia technicznego. – Zapewniamy pomieszczenia biurowe i garażowe, opłaty za media, dofinansowujemy naprawy i przeglądy sprzętu używanego do przeprowadzania kontroli, ponadto zaopatrujemy strażników w legitymacje, odznaki identyfikacyjne oraz zapewniamy ubezpieczenie strażników podczas pełnienia służby – dodaje dyrektor Musiałowicz.

Obecnie Straż Rybacka liczy ośmiu strażników. Należą do niej: Andrzej Kowalski, Dariusz Frankowski, Waldemar Klorek, Jarosław Ryczkowski, Marek Budzyński, Grzegorz Frankowski, Roman Rokosik i Artur Piątek. Obszar działań straży to powierzchnia 2252 ha wód. Tylko w ubiegłym roku dokonano 132 kontroli, w tym 91 w nocy. Skontrolowano łącznie 447 wędkujących.

W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, w tym także przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego z Poznania i Gniezna, Państwowej Straży Rybackiej oraz Zarządu Powiatu. Gratulując jubilatom Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, podkreśliła społeczny, a zarazem bardzo trudny obszar pracy strażników. - Piętnaście lat istnienia Społecznej Straży Rybackiej, to czas podsumowań, ale i życzeń kolejnych lat owocnej działalności. Niech ten i następne Jubileusze umacniają Wasz pozytywny wizerunek sprzyjając tworzeniu klimatu opartego na zaufaniu i szacunku społeczeństwa.

 

  Jubileusz 10 - lecia Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego

         W dniu 5 marca 2010r. odbyły się obchody Jubileuszu 10-lecia Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego. Uroczystość zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie miała na celu uhonorowanie skutecznych działań Społecznej Straży Rybackiej   w zwalczaniu kłusownictwa i przestrzeganiu przepisów ochrony przyrody  oraz ochrony wód. Program Jubileuszu obejmował podziękowanie Starosty Gnieźnieńskiego za współpracę, przedstawienie przez Komendanta Zbigniewa Misiora sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego, wystąpienia zaproszonych gości: Posła Tadeusza Tomaszewskiego, Prezesa PZW w Poznaniu – Jerzego Musiała i Prezesa Gospodarstwa Rybackiego Łysinin – Henryka Sobolewskiego. Na ręce Komendanta Zbigniewa Misiora Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska wręczyła „Godło Promocyjne” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za wyróżniającą działalność Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego. Pan Komendant złożył podziękowania i okolicznościowe grawertony za współpracę na ręce Pana Starosty, Pani Przewodniczącej Powiatu dla Rady Powiatu i Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dla Wydziału. Zarząd Powiatu odznaczył strażników za ogromne zaangażowanie, trud oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Dyplomy otrzymali: Komendant Zbigniew Misior, z-ca komendanta Andrzej Kowalski, Dariusz Stefaniak, Waldemar Klorek, Jan Szymański, Krzysztof Meller, Dariusz Frankowski, Marek Budzyński, Mieczysław Przybysz, Roman Rokosik. Ponadto dla Dariusza Stefaniaka, obecnie pełniącego funkcję Komendanta Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Gnieźnie przyznany został Medal Milenijny za aktywny udział i efektywne zwalczanie kłusownictwa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Społeczna Straż Rybacka otrzymała również podziękowania, gratulacje  i medale od Polskiego Związku Wędkarskiego.
Mamy nadzieję, że kolejne dziesięciolecie będzie pełne sukcesów i owocnej działalności, jak to podsumowane 5 marca 2010r.Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego (S.S.R) w Gnieźnie została powołana przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego 27 stycznia 2000 roku.

Głównymi zadaniami S.S.R. są:
1. Współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
2. Samodzielne kontrole w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
3. Współdziałanie z Policją oraz uprawnionymi do rybactwa w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
***
Ustawę o rybactwie śródlądowym znajda państwo w dziale Akty prawne
***
W ramach czynności kontrolno-prewencyjnych współpracujemy z:
- Komendą Powiatową Policji,
- Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego,
- Państwową Strażą Rybacką,
- Strażą Miejską (w zakresie jezior położonych na terenie miasta Gniezna).

Teren działania:
Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego są wody śródlądowe położone na terenie powiatu gnieźnieńskiego będące w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego, Gospodarstw Rybackich, Skarbu Państwa i dzierżawców obwodów rybackich oraz innych podmiotów, z którymi zostanie zawarte porozumienie o prowadzeniu kontroli.

Obecnie S.S.R liczy 10 członków działających w trzech grupach terenowych.
Strażnikiem S.S.R. może być osoba, która:
- jest obywatelem polskim,
- ukończyła 18 lat  
- ma pełną zdolność do czynności prawnych
- korzysta w pełni z praw publicznych,
- posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności strażnika
- jest członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego

 Społeczna Straż Rybacka otrzymała od Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w użyczenie samochód terenowy marki Hyundai Terracan
 
 

Uprawnienia S.S.R.:

1. Kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu.
2. Kontrola ilości, masy i gatunków odłowionych ryb przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu.

3. Zabezpieczenie porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza.

4. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - odbierania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu w tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym strażnik S.S.R. podczas i w związku z wykonywaniem wskazanych wyżej czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle kodeksu karnego z 06.06.1997 r. oznacza, że :

- Naruszenie nietykalności cielesnej strażnika S.S.R. jest przestępstwem z art. 222 § 1 kodeksu karnego zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

- Dopuszczenie się czynnej napaści na strażnika S.S.R z użyciem broni palnej noża lub innego niebezpiecznego narzędzia, albo środka obezwładniającego jest przestępstwem z art. 223 kodeksu karnego zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu.

- Stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia strażnika S.S.R. do przedsięwzięcia lub zaniechania czynności jest przestępstwem z art. 224 § 2 kodeksu karnego zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat trzech, a jeżeli następstwem takiego zachowania było naruszenie ciała lub rozstroju zdrowia, trwającego dłużej niż siedem dni albo ciężki uszczerbek na zdrowiu jest przestępstwem z art. 224 § 2 kodeksu karnego zagrożony karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu

- Znieważenie strażnika S.S.R. lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest przestępstwem z art. 226 § 1 kodeksu karnego zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
Imiê
Nazwisko
Firma
Email
Numer telefonu
Telefon komórkowy
Pytanie dotyczące Wydziału
 
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*