top
Menu

Ważne instytucje i urzędy

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 22 579 29 00; www

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22 623 10 00; www

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel. 22 372 02 90; www

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 10 71; www

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 18
61-713 Poznań
tel. 22 579 29 00; www
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

u l. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
tel. 61 827 05 00
;
www

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. św. Wawrzyńca 18
62-200 Gniezno
tel. 61 426 22 42;
www, http://pssegniezno.pis.gov.pl/

Agencja Rynku Rolnego o. Poznań

u l. Marcelińska 90
60-324 Poznań
tel. 61 852 14 33; www

Agencja Nieruchomości Rolnych o. Poznań

u l. A. Fredry 12
61-701 Poznań
tel. 61 856 06 01; www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o. Gniezno

u l. Roosevelta 114
62-200 Gniezno
tel. 61 428 27 71 /72; www
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego o. Gniezno u l. Roosevelta 114
62-200 Gniezno
tel. 61 426 48 30
; www
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1
61-760 Poznań
tel. 61 856 77 00
; www
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu u l. Gajowa 10
60-959 Poznań
tel. 61 866 82 41; www
Państwowy Instytut Geologiczny u l. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
tel. 22 849 53 51; www
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa u l. Kiszkowska 7
62-200 Gniezno
tel. 61 425 45 70; www
Powiatowy Inspektorat Weterynarii - Gniezno u l. Kiszkowska 8
62-200 Gniezno
tel. 61 426 46 04
Powiatowa Społeczna Straż Rybacka w Gnieźnie

u l. Sobieskiego 20
62-200 Gniezno
tel. 605-697-376; 605-697-426; www

Wielkopolska Izba Rolnicza u l. Roosevelta 114
62-200 Gniezno
tel. 61 426 76 36; www
Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Gnieźnie u l. Roosevelta 114
62-200 Gniezno
tel. 61 425 26 64
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Poznaniu al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 13 63; www
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15a
60-541 Poznań
tel. 61 845 62 00; www

multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*