top
Menu

Starostwo Powiatowe
Wydział Ochrony Środowiska

ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
Pracujemy Pn-Pt  7.30 - 15.30
 
Telefony:
Dyrektor M. Musiałowicz: 61-424-07-27, pokój nr 2.20
Geolog Powiatowy B. Kamińska: 61-424-07-36, pokój nr 2.17
Pokój 2.18: 61-424-07-38 
Gospodarka wodna - Pozwolenia wodnoprawne;  Pozwolenia Zintegrowane; Pozwolenia na Emisję Zanieczyszczeń do Powietrza; Hałas; Pola Elektromagnetyczne

Pokój 2.19: 61-424-07-34
Ochrona przyrody;  Leśnictwo; Wycinka Drzew; Łowiectwo
Pokój 2.21: 61-424-07-48
Odpady; Spółki Wodne; Karty Wędkarskie; Rejestracja Łodzi; Rejestracja Zwierząt Objętych Konwencją Waszyngtońską CITES; Udzielanie Informacji o Ochronie Środowiska; Edukacja ekologiczna
 
Fax: (Sekretariat):
61-424-07-70
 
Strona WWW:
 
Email:
Wydział Ochrony Środowiska: srodowisko@powiat-gniezno.pl

 
 

Kontakt
Imiê
Nazwisko
Email
Numer telefonu
Telefon komórkowy
Pytanie dotyczące Wydziału
 
multimedia
 Polecamy
  Instytucje
menu pionowe
 Jak załatwić sprawę
Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się sprawami z zakresu...
 więcej...
 Gosp. wodno-ściekowa. Rybactwo śródlądowe
Wydział zajmuje się wydawaniem kart wędkarskich ....
 więcej...
 Społeczna Straż Rybacka Powiatu Gnieźnieńskiego
SSR zajmuje się czynnościami kontrolno - prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym...
 więcej...
 Godpodarka odpadami
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu gromadzenia, zagospodarowania i utylizacji odpadów...
 więcej...
  Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie zajmuje się następującymi sprawami z zakresu ochrony środowiska...
 więcej...
 Geologia
Wydział zajmuje się uzyskaniem koncesji na wydobywanie złóż kopalin..
 więcej...
 Ochrona przyrody, leśnictwo, łowiectwo
Wydział zajmuje się sprawami z zakresu wycinki drzew, gospodarki leśnej...
 więcej...
 Współpraca z organizacjami i jednostkami
Współpraca Wydziału Ochrony Środowiska z organizacjami i jednostkami...
 więcej...
  Ważne instytucje i urzędy
Instytucje współpracujące w zakresie ochrony środowiska...
 więcej...
 
lightbox
copywrite

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*